Mniej błędów, więcej głosów #35

Większość z nas słyszała o plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku. Jest on organizowany każdego roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Wyniki bywają czasem kontrowersyjne (śpiulkolot), ale częściej rzeczywiście odpowiadają językowym modom, trendom, wiralom (sztos, dzban, normik, odklejka). W plebiscycie nie pojawił się jednak pewien spójnik, który od dobrych kilku lat robi zawrotną karierę. Dlaczego? Być może dlatego, że jest on używany we wszystkich grupach wiekowych. A może dlatego, że spójnik ten jest prawdopodobnie wypowiadany zupełnie bezrefleksyjnie i często bez świadomości tego, że słowo o XVI-wiecznym rodowodzie w codziennej komunikacji zgrzyta jak łamany styropian.



35. Zawrotna kariera "aczkolwiek"


Spójnik aczkolwiek w słownikach języka polskiego opatrzony jest kwalifikatorem książkowy. Tego spójnika używano w XVI wieku, kiedy to był rzadziej stosowaną formą acz. Po latach acz jest archaizmem, a aczkolwiek przeżywa trzecią młodość. Pośrednikami, dzięki którym aczkolwiek dotrwało do dziś, byli wybitni pisarze - Prus, Żeromski, Dąbrowska. W sążnistych powieściach charakteryzujących się misternie zbudowanym językiem poszczególnych postaci i unikalnym dla każdego z wymienionych autorów stylem opisów świata spójnik ten pozwalał uniknąć powtórzeń, był adekwatny do treści.
W Etymologicznym słowniku języka polskiego Andrzej Bańkowski pisze: Dziś szerzy się manierycznie, także w mowie potocznej (znamionując styl lichy a pretensjonalny).

Profesor Marek Ruszkowski przeprowadził analizę wypowiedzi z użyciem spójnika aczkolwiek i doszedł do interesujących wniosków. Zauważył, że książkowe aczkolwiek często używane jest w wypowiedziach nieuporządkowanych, ze zbędnymi powtórzeniami, bardzo potocznych, urwanych lub w pauzach wypełnionych leksykalnie. Aczkolwiek występuje również w anakolutach czyli błędach składniowych budowy zdania z zanikiem związku logicznego między jego członami. Językoznawca sformułował trzy hipotezy dotyczące tego spójnika.
(...) po pierwsze, mówiący nie mają stylistycznej świadomości nacechowania oficjalnością spójnika aczkolwiek, toteż używają go w spontanicznych wypowiedziach mówionych; po drugie, użytkownicy języka mają, przynajmniej częściowo, tę świadomość, ale posługują się tym wskaźnikiem zespolenia, by dowartościować stylistycznie swoją wypowiedź poprzez użycie elementu z wyższego rejestru stylistycznego; po trzecie, spójnik aczkolwiek powoli traci dotychczasowe zabarwienie stylistyczne i staje się językowym elementem stylu potocznego.


W publikacjach naukowych i krytycznych aczkolwiek jest stosownym synonimem choć, chociaż, jednak, lecz, ale, bodaj, mimo że. W tekstach publicystycznych nie zawsze będzie to spójnik adekwatny do stylu, tematyki i języka stosowanego przez autora. W wypowiedziach potocznych lepiej unikać tak książkowego słowa.

Zdarzają się również zupełnie niepoprawne użycia aczkolwiek. Pamiętajmy, że aczkolwiek łączy zdania lub wyrażenia o treści przeciwstawnej, nieoczekiwanej w danym zestawieniu.

NiepoprawniePoprawnie
Długi post, aczkolwiek postanowiłam przetłumaczyć wartościowy wpis autorstwa Maxima Mironova.Post jest długi, ponieważ postanowiłam przetłumaczyć wartościowy wpis autorstwa Maxima Mironova..
Siema, przesiaduję w Niderlandach od 5 miesięcy, aczkolwiek dopiero od dwóch miesięcy dostaję zwrot kosztów eksterytorialnych.Siema, przesiaduję w Niderlandach od 5 miesięcy, a dopiero od dwóch miesięcy dostaję zwrot kosztów eksterytorialnych.
Nie wiem czy ktoś już dzwonił do WCR Gdańsk, aczkolwiek zrobiłem to dzisiaj rano i zapytałem o te ćwiczenia.Nie wiem, czy ktoś już dzwonił do WCR Gdańsk. Ja zrobiłem to dzisiaj rano i zapytałem o te ćwiczenia.

Spójniki i partykuły są doskonałymi "wspomagaczami" stylu rozwlekłego, a wielosłowiu często towarzyszą błędy logiczne i leksykalne. Dobra wypowiedź to niekoniecznie wypowiedź zbudowana ze zdań wielokrotnie złożonych, w których będziemy żonglować książkowymi spójnikami.
Spójnika aczkolwiek używa jednak tak wielu dziennikarzy, polityków, celebrytów, jutuberów i tiktokerów, że prawdopodobnie z czasem trzecia z hipotez profesora Ruszkowskiego może stać się tezą - aczkolwiek straci dotychczasowe zabarwienie stylistyczne i przestanie razić w języku potocznym. Do decyzji czytelników pozostawiam, czy chcą własnymi wypowiedziami budować ten uzus, czy wolą zachować spójnik aczkolwiek na takie okazje jak krytczna analiza publikowana na Hive czy artykuł dla czasopisma naukowego.


Garść hive'owych błędów

  • Aczkolwiek widać, że obraz jest znacznie płynniejszy.. (nie rozpoczyna się zdania od spójnika)
  • No może aczkolwiek w samym angielskim bez znajomych ciężko się wybić. (???)
  • Aczkolwiek obniżam nieco poziom cukru we krwi.. (nie rozpoczyna się zdania od spójnika)
  • Dwóch lekarzy, znaczy, jeden to młodzik na praktykach, aczkolwiek sam pan doktor traktował z szacunkiem i godnością zarówno mnie jak i swojego ucznia. (???)
  • (...) na zwiedzanie muzeum potrzeba więcej czasu. Aczkolwiek przed muzeum znajduje się wystawa rzeźb, więc przynajmniej ją sobie obejrzałam i wam pokażę. (???)

Spis treści

1. Prawidłowe użycie spacji 2. Krótsze zdania to mniejsze ryzyko błędu3. Jak prawidłowo cytować
4. Pierwsza osoba liczby pojedynczej - JA - wykonawca czynności5. Savoir-vivre na Hive6. Państwa, miasta, mieszkańcy - pisownia wielką i małą literą
7. Kim jestem, komu składam życzenia? Narzędnik kontra celownik8. O satyrze słów kilka9. Wolność słowa - blogi i videoblogi
10. Cytowanie przepisów prawa czyli zaklinanie rzeczywistości11. Tę czy tą?12. Ach, te przyimki!
13. Mi, ci, mu14. Bynajmniej czy przynajmniej15. Tak że tego...
16. Co z tym miesiącem?17. Dla Mai i Kai o szyi żmii18. O imiesłowach i imiesłowowych równoważnikach zdań
19. Półtora czy półtorej?20. Bym, byś, by, byśmy, byście21. Naprawdę częste, na pewno łatwe do wyeliminowania
22. Nie cofaj się do tyłu - pleonazmy, tautologie23. Kiedy jakiś, a kiedy jakichś?24. Pisownia wyrazów z łącznikiem
25. Kłopoty z imieniem26. Pod siebie?27. Czego używam? Rząd dopełniaczowy
28. Wczoraj, dzisiaj, w maju29. Masz z tym w ogóle problem?30. Autokorekta niewiele może, bo jest jeszcze morze
31. Jak by to napisać?32. Na celowniku33. Nie mam cierpliwości, on też jej nie ma
34. Każdemu według potrzeb, czyli czego potrzebujesz