Mniej błędów, więcej głosów #28

Dlaczego niktóre paskudy, cudotwory, kulawizny językowe tak łatwo się rozpleniają? Sporą zasługę mają w tym na pewno media - radio, telewizja i przekaz internetowy w formie nagrań audio i wideo. Dziś o błędzie, który króluje na scenie politycznej i intensywnie przesącza się do coraz większej liczby tekstów i wypowiedzi - również na Hive.28. Wczoraj, dzisiaj, w maju


Wczoraj, dzisiaj, jutro, w lutym, w maju, w grudniu - to precyzyjne i całkowicie wystraczające określenia czasu wydarzeń.
Przypomnę w tym miejscu definicję pleonazmu.


Pleonazm (gr. πλεονασμός - nadmiar) to wyrażenie, w którym składnik gramatycznie podrzędny powtarza znaczeniowo komunikat niesiony przez składnik nadrzędny. Znaczenie jednego ze składników wyrażenia może całkowicie zawierać się w drugim lub powtarzać jego elementy znaczeniowe.


Pleonazm to jakże często wypominane uczniom przez polonistów masło maślane.
Marzec, sierpień i październik to miesiące, zatem nie ma żadngo uzasadnienia dla używania sformułowań w miesiącu sierpniu, w miesiącu lipcu. Przecież nie ma tu żadnej wieloznaczności, która wymagałaby dookreślenia słowem miesiąc.

Podobnie nadmiarowe są wyrażenia dzień dzisiejszy, w dniu wczorajszym, w dniu jutrzejszym. Przysłówki dzisiaj, jutro i wczoraj w sposób jednoznaczy oznaczają przecież dni.
Błędna jest również konstrukcja na dzień dzisiejszy, którą tak często można usłyszeć z ust reporterów i ich rozmówców - urzędników, polityków, przedstawicieli władz lokalnych. Jest to osobliwa mowa urzędnicza.
Jak trafnie zauważył ptofesor Mirosław Bańko: Pokrętna forma bywa przykrywką dla pustej treści, poza tym – jak pewnie niektórzy sądzą – dodaje mówiącemu powagi. Stąd właśnie w wypowiedziach urzędników i polityków tyle zabiegów rozdymających do karykaturalnych objętości często bardzo prosty przekaz.
Na dzień dzisiejszy nie potrafię udzielić Państwu informacji w tej kwestii. = Nie wiem.

Oczywiście przytoczone pleonazmy i błędne wyrażenie na dzień dzisiejszy mogą być celowo użyte w tekście czy wypowiedzi stylizowanej (np. w parodii wypowiedzi polityka czy urzędnika). Jednak jeżeli nie chcemy zabrzmieć jak generał Jaruzelski czy bardzo zestresowana pytaniami o korupcję urzędniczka, to starajmy się unikać tych niefortunnych wyrażeń. Jakże często piekno tkwi w prostocie.


Garść hive'owych błędów

  • Na dzisiejszy dzień w górach zapowiadana jest temperatura około zera stopni.
  • Na dzień dzisiejszy (20 lipca), film zarobił ponad 232 milionów dolarów.
  • W dniu dzisiejszym mamy kolejny ważny odczyt z danych na GBP.
  • W dniu wczorajszym w pewnym momencie byłem w plecy na inwestycji 250$(...).
  • W miesiącu lipcu upvoty dla teamu Dlive stanowiły 6% wszystkich upvotów.
  • Podsumowanie cash w aplikacji crypto.com za miesiąc Marzec! (Przypominam, że nazwy miesięcy piszemy małą literą.)

Spis treści

1. Prawidłowe użycie spacji 2. Krótsze zdania to mniejsze ryzyko błędu3. Jak prawidłowo cytować
4. Pierwsza osoba liczby pojedynczej - JA - wykonawca czynności5. Savoir-vivre na Hive6. Państwa, miasta, mieszkańcy - pisownia wielką i małą literą
7. Kim jestem, komu składam życzenia? Narzędnik kontra celownik8. O satyrze słów kilka9. Wolność słowa - blogi i videoblogi
10. Cytowanie przepisów prawa czyli zaklinanie rzeczywistości11. Tę czy tą?12. Ach, te przyimki!
13. Mi, ci, mu14. Bynajmniej czy przynajmniej15. Tak że tego...
16. Co z tym miesiącem?17. Dla Mai i Kai o szyi żmii18. O imiesłowach i imiesłowowych równoważnikach zdań
19. Półtora czy półtorej?20. Bym, byś, by, byśmy, byście21. Naprawdę częste, na pewno łatwe do wyeliminowania
22. Nie cofaj się do tyłu - pleonazmy, tautologie23. Kiedy jakiś, a kiedy jakichś?24. Pisownia wyrazów z łącznikiem
25. Kłopoty z imieniem26. Pod siebie?27. Czego używam? Rząd dopełniaczowy