Mniej błędów, więcej głosów #31

Jak by nie patrzeć, jak by nie liczyć - niestety jest to błąd z absolutnej internetowej czołówki. Znaczenia są mylone. A może nie mylone, może po prostu traktowane tożsamo?31. Jak by to napisać?


Jakby i jak by to para sprawiająca wiele problemów na niwie pisowni łącznej i rozłącznej. Błędy rozkładają się sprawiedliwie. Z podobną częstotliwością pojawia się rozdzielanie tego, co powinno pozostać zrostem, jak i łączenie tego, co ortograficznie musi byś rozdzielone.

Aby prawidłowo zapisać jakby lub jak by, należy wydedukować, wyczuć, wykoncypować, czy w naszym zdaniu jak jest spójnikiem czy zaimkiem. Druga możliwość to podstawienie w miejsce jakby lub jak by odpowidnich synonimów i sprawdzenie, czy zdanie zachowało sens,czy o właśnie taki przekaz nam chodziło.


Jakby


Jakby to spójnikowy zrost. Wprowadza on zdanie podrzędne, które może wyrażać porównanie do rzeczy lub sytuacji hipotetycznej.
Synonimem jest jak gdyby.

jakbyjak gdyby
Stawia stopy szeroko, jakby spędził miesiąc na statku dalekomorskim.Stawia stopy szeroko, jak gdyby spędził miesiąc na statku dalekomorskim.
Przyszła blada i roztrzęsiona, jakby spotkała ducha.Przyszła blada i roztrzęsiona, jak gdyby spotkała ducha.

W mowie potocznej jakby może również oznaczać coś po części podobnego, ale posiadającego też różnice z porównywanym wzorcem. Synonimami są jak gdyby i tak jak gdyby.

jakbyjak gdyby, tak jak gdyby
To było coś jakby bigos, ale z innych warzyw.To było coś jak gdyby bigos, ale z innych warzyw.
- Powiedziałaś mu o zwolnieniach? - No, tak jakby. Powiedziałam, że szykują się zmiany.- Powiedziałaś mu o zwolnieniach? - No, tak jak gdyby. Powiedziałam, że szykują się zmiany.

Również w mowie potocznej jakby bywa używane w zdaniach wiążących się ze spełnieniem (czasem czysto hipotetycznym) określonych warunków. Synonimem jest gdyby i w tekstach warto zastąpić potoczne jakby bardziej poprawnym gdyby.

jakbygdyby
Bylibyśmy już na miejscu, jakby Tomek zadzwonił z samego rana.Bylibyśmy już na miejscu, gdyby Tomek zadzwonił z samego rana.
Jakby nasz kot tolerował krople, to nie musiałbyś kruszyć mu tej tabletki.Gdyby nasz kot tolerował krople, to nie musiałbyś kruszyć mu tej tabletki.

Jak by


Jak by to zbieg zaimka z cząstką by. Synonimem jak w tej konstrukcji jest w jaki sposób.
jak by nie patrzeć = w jaki sposób by nie patrzeć
jak by nie liczyć = w jaki sposób by nie liczyć
Prostym testem rozdzielności pisowni jest również sprawdzenie, czy cząstkę -by możemy dołączyć do czasownika.

jak by-by z czasownikiem
Nie tak skomplikowane, jak by się mogło wydawać.Nie tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.
Nie chcę, ale muszę, jak by powiedział Lech Wałęsa.Nie chcę, ale muszę, jak powiedziałby Lech Wałęsa.

Mam nadzieję, że powyższe przykłady pozwolą Wam całkowicie wyeliminować błędną (w stosunku do znaczenia w danym zdaniu) pisownię jakby i jak by.


Garść hive'owych błędów

  • Więc w tym śnie jak by miałam świadomość tego, że w moim prawdziwym życiu czeka na mnie jakieś zadanie
  • Woda jak by trochę ożyła.
  • Wiadomo, ze nie które jej przepisy są jak by z kosmosu
  • Nie wiadomo jakby to się wszystko potoczyło, gdyby nie oczywiście witnessi(...).
  • (...) w tym mieście nic nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać.
  • Jeżeli posiadasz kryptowaluty, to jakby nie patrzeć jesteś swoim własnym bankiem.

Spis treści

1. Prawidłowe użycie spacji 2. Krótsze zdania to mniejsze ryzyko błędu3. Jak prawidłowo cytować
4. Pierwsza osoba liczby pojedynczej - JA - wykonawca czynności5. Savoir-vivre na Hive6. Państwa, miasta, mieszkańcy - pisownia wielką i małą literą
7. Kim jestem, komu składam życzenia? Narzędnik kontra celownik8. O satyrze słów kilka9. Wolność słowa - blogi i videoblogi
10. Cytowanie przepisów prawa czyli zaklinanie rzeczywistości11. Tę czy tą?12. Ach, te przyimki!
13. Mi, ci, mu14. Bynajmniej czy przynajmniej15. Tak że tego...
16. Co z tym miesiącem?17. Dla Mai i Kai o szyi żmii18. O imiesłowach i imiesłowowych równoważnikach zdań
19. Półtora czy półtorej?20. Bym, byś, by, byśmy, byście21. Naprawdę częste, na pewno łatwe do wyeliminowania
22. Nie cofaj się do tyłu - pleonazmy, tautologie23. Kiedy jakiś, a kiedy jakichś?24. Pisownia wyrazów z łącznikiem
25. Kłopoty z imieniem26. Pod siebie?27. Czego używam? Rząd dopełniaczowy
28. Wczoraj, dzisiaj, w maju29. Masz z tym w ogóle problem?30. Autokorekta niewiele może, bo jest jeszcze morze