Mniej błędów, więcej głosów #33

Znów błąd z kategorii "oczu kąpiel". Niestety autokorekta nie pomoże, bo istnieje tak samo brzmiący przymiotnik. Nie ma wyjścia - regułę trzeba znać. Z dugiej strony jednak cóż z tego, że teoretycznie regułę ktoś zna i stosuje dla innych czasowników, skoro dla tego jednego ma zawodzi wiedza, zawodzi intuicja językowa.33. Nie mam cierpliwości, on też jej nie ma


Partykułę nie z czasownikami piszemy zawsze rozdzielnie.
Nie pójdę do kina.
Nie chcę mieć tak długich włosów.
Nie umiem zrobić kremu maślanego.

Dotyczy to wszystkich form czasownika, niezależnie od:

 • osoby (nie jem, nie jesz, nie je, nie jemy, nie jecie, nie jedzą)
 • rodzaju (nie tańczył, nie tańczyła, nie tańczyło)
 • czasu (nie kupiłam, nie kupuję, nie kupię)
 • trybu (nie mówisz, nie mów, nie mówiłbyś)

Nie piszemy rozłącznie również z bezokolicznikami:
nie pisać, nie czytać, nie słuchać,
z formami osobowymi czasownika, które występują w formie bezosobowej:
nie wypada, nie wolno, nie ma, nie należy,
oraz z bezosobowymi formami czasownika zakończonymi na -no, -to:
nie mówiono, nie wydrukowano, nie umyto, nie zamknięto.

Nie ma występuje zatem w dwóch formach. Albo jest to trzecia osoba liczby pojedynczej, trybu oznajmującego, czasu teraźniejszego:
Adam nie ma dziś czasu. Ala nie ma zegarka. Dziecko nie ma zeszytu.;
albo forma osobowa czasownika występująca w formie bezosobowej:
Nie ma sensu tego powtarzać. Nie ma czasu na bzdury. Nie ma dymu bez ognia.

Niezależnie od formy nie ma piszemy rozdzielnie.


Dlaczego autokorekta nie podkreśli błędnej pisowni? Ponieważ w języku polskim występuje przymiotnik niema określający osobę, która nie mówi. Są również osoby głuchonieme.
I tylko to oznacza słowo niema zapisane łącznie - osobę, która nie mówi. Gdy w zdaniu występuje błędny zapis form czasownika mieć z przeczeniem, zadnie takie po prostu nie ma sensu.


Garść hive'owych błędów

 • Niema nic wspólnego z prawem do życia.
 • (...) niestety inne platformy wygrywają i siła rzeczy na hive niema komu komentować. (siłą rzeczy)
 • Dlatego niema możliwości pełnienia świadczeń wolontarystycznych w ramach członków zgromadzenia zakonnego.
 • Pewien duchowy nauczyciel powiedział kiedyś, że życie niema żadnego znaczenia.
 • Dziś oczywiście niema to już takiego znaczenia i może dlatego tak bardzo się ludziom w łbach poprzewracało. (we łbach)
 • Polega na szufladkowaniu i niema wiele wspólnego z genezą konfliktów związkowych.
 • No i znowu mnie niema.
 • Niema co się w mojej notatce nad szczegółami chemicznymi rozpisywać (...).

Spis treści

1. Prawidłowe użycie spacji 2. Krótsze zdania to mniejsze ryzyko błędu3. Jak prawidłowo cytować
4. Pierwsza osoba liczby pojedynczej - JA - wykonawca czynności5. Savoir-vivre na Hive6. Państwa, miasta, mieszkańcy - pisownia wielką i małą literą
7. Kim jestem, komu składam życzenia? Narzędnik kontra celownik8. O satyrze słów kilka9. Wolność słowa - blogi i videoblogi
10. Cytowanie przepisów prawa czyli zaklinanie rzeczywistości11. Tę czy tą?12. Ach, te przyimki!
13. Mi, ci, mu14. Bynajmniej czy przynajmniej15. Tak że tego...
16. Co z tym miesiącem?17. Dla Mai i Kai o szyi żmii18. O imiesłowach i imiesłowowych równoważnikach zdań
19. Półtora czy półtorej?20. Bym, byś, by, byśmy, byście21. Naprawdę częste, na pewno łatwe do wyeliminowania
22. Nie cofaj się do tyłu - pleonazmy, tautologie23. Kiedy jakiś, a kiedy jakichś?24. Pisownia wyrazów z łącznikiem
25. Kłopoty z imieniem26. Pod siebie?27. Czego używam? Rząd dopełniaczowy
28. Wczoraj, dzisiaj, w maju29. Masz z tym w ogóle problem?30. Autokorekta niewiele może, bo jest jeszcze morze
31. Jak by to napisać?32. Na celowniku