Twardogórzanie

Twardogórzanie

Niedziela z historią Nieistniejący hotel H. Hattwiga, Goschütz (Goszcz, gmina Twardogóra, województwo dolnośląskie) na litografii z końca XIX wieku. Hotel Hattwiga pojawia ...

Twardogórzanie

Rodzina Borschnitzów posiadała w Goszczu kaplicę grobową, która została zbudowana w 1594 roku, a w której na nabożeństwach spotykali się goszczańscy ewangelicy. Kolejni właściciele majątku, katolicki ród von Dohna odebrał ewangelikom kaplicę...

Twardogórzanie

Niedziela z historią Nieistniejący budynek główny browaru Hübnera, Goschützer Straße, Festenberg (dziś ulica Wielkopolska, Twardogóra), rok 1909fii z końca XIX wieku. Browa...

Twardogórzanie

W 1912 roku w Twardogórze (wówczas Festenberg) wybudowany został nowy ratusz. Wzniesiony został na południowej pierzei rynku przez lokalną firmę budowlaną Waltera Küthza w stylu określanym wówczas jako wilhelmiński od imienia panującego cesa...

Twardogórzanie

Szanowni Państwo! Z końcem kwietnia nastąpiło zapowiadane zamknięcie platformy blox.pl, na której dotychczas publikowany był blog "Twardogórzanie". Nie oznacza to oczywiście końca bloga ani tym bardziej cyklu "Niedziela z historią", k...