Twardogórzanie

Twardogórzanie

Dom Kultury w Twardogórze na fotografii z 1960 roku. Budynek spłonął 23 lutego 1983. Na zdjęciu widoczne są również istniejące do dziś kamienice numer 21 i 22. Pozostałe fotografie ...

Twardogórzanie

Nieistniejące kino Zryw przy ulicy Młyńskiej 5 na fotografii z 1960 roku. Do dziś zachowały się jedynie resztki posadzki dawnego kina. Kino powstało w 1933 roku jako Schauburg Tonfilmtheater. Przez pierwsze trzy lata...

Twardogórzanie

W twardogórskim pałacu w 1966 roku otwarto internat dla uczniów szkoły średniej - wówczas było to Technikum Ekonomiczne, w kolejnych latach Liceum Ekonomiczne i Zespół Szkół Zawodowych. ...

Twardogórzanie

Miejski Ośrodek Zdrowia w Twardogórze na fotografii reprodukowanej w książce Tradycje i współczesność powiatu sycowskiego wydanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo we Wrocławiu w roku 1961. ...

Twardogórzanie

Rynek w Twardogórze na fotografii z 1984 roku. Ta część rynku i widoczny odcinek ulicy Ratuszowej posiadają stosunkowo nową zabudowę. Przedwojenne kamienice zastąpiły dwa bloki i Dom Towarowy, który otwarty został w 1960 roku. Na ścia...

Twardogórzanie

Bazylika Mniejsza Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Twardogórze została wzniesiona po pożarze wcześniejszego, XVII-wiecznego, drewnianego kościoła. Ewangelicki kościół zum Kripplein Christi, czyli u Żłóbka Chrystusowego stojący...

Twardogórzanie

Nieisteniejący budynek dawnego urzędu pocztowego w Twardogórze (wówczas Festenberg, woj. dolnośląskie) na fotografii z 1901 roku. Poczta znajdowała się w północno-wschodnim rogu Placu Piastów (wówczas Oberring lub Obermarkt - Rynek Górny)....

Twardogórzanie

Budynek szkoły w Twardogórze (woj. dolnośląskie) na fotografii z 1901 roku. Budynek wzniesiono na potrzeby podstawowej szkoły ewangelickiej (Evangelische Volksschule) przy ówczesnym Rynku Górnym (Oberring, później Adolf Hitler Platz, po wojn...

Twardogórzanie

Brama pałacowa w Twardogórze (woj. dolnośląskie) na powojennej fotografii. Brama wjazdowa do parku pałacowego znajduje się przy dzisiejszym Rondzie Żołnierzy Wyklętych. Jest też pun...

Twardogórzanie

Restauracja Piastowska przy Placu Piastów w Twardogórze. Fotografia wykonana prawdopodobnie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Według informacji w auli Zespołu Szkół ...

Twardogórzanie

Przedwojenna fotografia gospody w Goszczu (woj. dolnośląskie). Właścicielem gospody był Carl Kienast. Fotografię wykonano około 1911 roku. W książce Daheim : Gross-Wartenberg St...

Twardogórzanie

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "Las" - zakład w Twardogórze przy ulicy Partyzantów. Budynek biurowy na fotografii za lat sześćdziesiątych. Zakład powstał w latach pow...