Twardogórzanie

Twardogórzanie

Pałac w Twardogórze na fotografii z 1960 roku. Po 1945 roku, gdy zniszczeniu uległa altana z wyjściem na ogród, powstała najpierw jednokondygnacyjna przybudówka (widoczna na fotogra...

Twardogórzanie

"Pozdrowienia z Twardogóry" - "Gruss aus Festenberg". Pocztówka litograficzna z 1901 roku. Pocztówka została wydana jako materiał reklamowy. W lewym górnym rogu umieszczono rysunek ...

Twardogórzanie

Dworzec w Twardogórze (do 1945 roku Festenberg) - widok od stony placu Kolejowego. Wybudowany w 1910 roku dworzec kolejowy był chętnie umieszczany na przedwojennych pocztówkach. Jed...

Twardogórzanie

Twardogórski rynek na kolorowanej pocztówce z 1915 roku. Wówczas Festenberg, Unterring (Rynek Dolny). Widok rynku chętnie umieszczany był na pocztówkach. Fotografię wykonano z okien...

Twardogórzanie

Zapora w Twardogórze (Festenberg) na fotografii z 1942 roku. Wydawcą pocztówki był W. Grosse - właściel sklepu z artykułami papierniczymi i książkami w Twardogórze. Była to w tamtyc...

Twardogórzanie

Twardogóra, ulica Długa (dawniej Żymierskiego). Skład opałowy i istniejące do dziś budynki mieszkalne z lecznicą dla zwierząt. Fotografia z roku 1960. Ta część miasta zmieniła się n...

Twardogórzanie

Rok 1945. Członkowie komendantury wojennej miasta Twardogóra (Festenberg) - młodzi czerwonoarmiści. Ofensywa 1. Frontu Ukraińskiego rozpoczęła się 12 stycznia 1945 roku. Z przyczółk...

Twardogórzanie

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w pochodzie pierwszomajowym ulicą 1 Maja w Twardogórze. Zdjęcie wykonano w latach siedemdziesiątych. Na fotografii widoczni licznie zebrani mieszkańcy oraz trybuna ...

Twardogórzanie

Dawna poczta w Twardogórze i sąsiadująca z nią okazała kamienica. Pocztówka została wydana w latach dwudziestych XX wieku. Oba budynki zostały zniszczone w 1945 roku. Na ich miejscu stoi dziś blok nr 10-12. ...

Twardogórzanie

Twardogóra, rok 1960. Sala gimnastyczna przy ulicy Krzywoustego. W roku, z którego pochodzi fotografia, z sali korzystali uczniowie szkoły przy dzisiejszej ulicy Staszica 3 (wówczas pod adresem Szkolna 1) - oddalonej o około 300 metrów. Była...

Twardogórzanie

Ulica Wielkopolska w Twardogórze w roku 1969. W głębi po lewej widoczny budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze. W tle niezabudowane wówczas tereny późniejszych ulic Staszica i Kołłątaja. Bezpośrednio przy Wielkopolskiej dziś w...

Twardogórzanie

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w pochodzie pierwszomajowym ulicą Wielkopolską w Twardogórze. W kronice fotografia towarzyszyła wpisowi ...