Staw Tartaczek - Leśne Stawki koło Goszcza

Staw Tartaczek w twardogórsko-goszczańskich lasach to miejsce wyjątkowe i bardzo piękne, a znane właściwie tylko mieszkańcom pobliskich miejscowości. Znajduje się on w użytku ekologicznym Leśne Stawki koło Goszcza, jest to także obszara Natura 2000.
O Leśnych Stawkach pisałam już na blogu - w roku 2020 mogliście przeczytać nieco o jego walorach przyrodniczych (żółwie błotne!) i ciekawej historii. Staw Tartaczek wziął swoją nazwę od przedwojennego tartaku napędzanego kołem wodnym (na mapach oznaczany był jako Brettmühle).
We wpisie Leśne Stawki koło Goszcza możecie również zobaczyć, jak wówczas wyglądał staw i jego otoczenie, a także jak mocno zarośnięte samosiejkami było obniżenie za upustem wody i zachowane fundamenty dawnego tartaku.

W roku 2021 Nadleśnictwo Oleśnica wzięło udział w realizowanym z wykorzystaniem środków unijnych Kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja nizinna oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. Wytypowano 15 miejsc (wśród nich również dawne stawy, które przez lata zarosły trzciną i uległy wypłyceniu) i przeprowadzono odpowiednie prace budowlane.

Staw Tartaczek to największy zbiornik retencyjny uwzględniony w projecie. Po oczyszczeniu linii brzegowej, przywróceniu pierwotnej głębokości przy drodze i budowie nowych upustów, staw ma powierzchnię 8100 m2 i zatrzymyje ponad 226000 m3 wody. W jego górnej części (najdalej od drogi) zachowano całkowicie naturalny charakter siedliska - tam właśnie bytują żółwie błotne.

Wzmocniona i dobrze utwardzona droga gruntowa jest teraz bardzo przyjemną trasą rowerową. Szlak zielony czyli Mała pętla twardogórska” liczy 22,8 km i prowadzi właśnie tędy. Również przez ten niezwykły zakątek z jakże egzotycznie wyglądającymi robiniami akacjowymi (Robnia pseudoacacia).

Podczas prac związanych z przebudową stawu oczyszczono z krzaków i samosiejek drzew obniżenie po drugiej stronie drogi (za upustem) i teraz pozostałości dawnego tartaku wodnego są doskonale widoczne.

Staw Tartaczek to miejsce ciekawe zarówno przyrodniczo jak i historycznie. Warto zaplanować ten punkt na trasie wycieczki, lub odpocząć tu podczas grzybobrania, biegania czy nordic walkingu. Zmiana po przebudowie jest duża, ale bardzo korzystna zarówno z punktu widzenia możliwości retencyjnych zbiornika jak i atrakcyjności turystycznej tego miejsca.