Niedziela z historią #302

Przed I wojną światową w twardogórskim sądzie rejonowym używano specjalnego papieru opatrzonego nagłówkiem z pruskim orłem i nazwą urzędu.

Orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem królewskim w szponach był pierwotnym herbem Królestwa Prus i późniejszej prowincji Prus Wschodnich. Prusy miały również tak zwany herb wielki - znacznie bardziej złożony, z wielopolową tarczą, na której znajdowały się herby poszczególnych księstw.

Twardogóra, która nosiła wówczas nazwę Festenberg, należała do powiatu sycowskiego (Kreis Groß Wartenberg), prowincji śląskiej (Provinz Schlesien).

Budynek sądu z aresztem w przyziemiu zbudowano w 1902 roku w poplarnym wówczas w Prusach stylu historyzującym. Na frontowej attyce, tuż pod rokiem budowy, umieszczona była okazała płaskorzeźba orła pruskiego. Po wojnie została skuta, a budynek zaczął pełnić funkcję ratusza (przedwojenny ratusz znajdujący się nieopodal - na południowo-wschodniej pierzei rynku spłonął w styczniu 1945 roku w czasie przejmowania miasta przez Armię Czerwoną). Attykę budynku zdobi obecnie wyrzeźbiony w piaskowcu herb miasta.


Za udostępnienie kopii cyfrowych festenbergianów serdecznie dziękuję Panu Piotrowi - kolekcjonerowi i miłośnikowi historii regionu.