Święty Jan Nepomucen. Trzebinca, plac przed Sanktuarium św. Jadwigi

Przed trzebnicką bazyliką pw. św. Jadwigi i św. Bartłomieja Apostoła wznosi się wysoka kolumna św. Jana Nepomucena. Barokowy monument pochodzi z 1738 roku. Fundatorką kolumny i rzeźb była Zofia Korycińska - opatka trzebnicka.

Na cokole kolumny znajduje się inskrypcja - chronostych:
EX PIETATE
DIVO IOANNI NEPOMVCENO
EREXIT
SOPHIA ABBAT*
TREBNICENSIS

Chronostychy poprzez wyróżnienie wizualne niektórych liter (a cyfry rzymskie zapisywano właśnie za pomocą liter I, V, X, L, C, D i M) pozwalają w tekście zawrzeć informację o dacie ufundowania, wykonania lub renowacji rzeźby (ta ostatnia opcja jest najrzadsza). Datę uzysuje się poprzez zsumowanie wyróżnionych liter. Na chronostychu trzebnickim są one wyższe. Każdą literę-cyfrę sumujemy osobno, nawet gdy sąsiadują ze sobą tworząc poprawną liczbę. Zatem IV to sześć (I + V), a nie cztery.

eX pIetate DIVo IoanniI nepoMVCeno ereXIt sophIa abbat* trebnICensIs
XIDIVIIMVCXIIICI - 1738.

Kolumna jest bardzo wysoka - ma około 10 metrów, ale nawet z dołu łatwo dostrzec kunszt rzeźbiarza i przepiękne detale figury.
Święty Jan Nepomucen ukazany został w aureoli (pięć gwiadz - TACUI, łac. milczałem) i stroju kapłańskim - sutannie, komży biskupiej (rokiecie), manolecie i birecie. W prawej lekko wzniesionej ręce postać trzyma krucyfiks, w lewej palmę męczeńską. Postawa taka nazywana jest misjonarsko-jezuicką, gdyż tak w sztuce sakralnej przedstawiano często św. Franciszka Ksawerego - misjonarza Indii.

Na cokole kolumny siedzą dwa putta. Jedno trzyma róg obfitości, drugie książki.

Nie udało mi się znaleźć informacji o twórcy kolumny i posągu. Kunsztem rzeźbiarskim monument nie ustępuje kamiennym Nepomukom z Wrocławia i Świdnicy, więc twórcą zapewne jest jeden z uznanych barokowych mistrzów kamiennej rzeźby sakralnej.