Rynek w Twardogórze - pierzeja północno-zachodnia

Kontynuujemy dziś przegląd fotografii twardogórskiego Rynku. Pierzeja północno-zachodnia, która zwana bywa również pierzeją północną, to część Rynku, która została w latach powojennych znacznie przebudowana. Zachowała sią tylko jedna dziewiętnastowieczna kamienica - narożna, dziś pod adresem Krzywoustego 1.

Przed wojną część Rynku od dzisiejszej ulicy Ratuszowej do ulicy Krzywoustego zajmowały cztery kamienice. W największej z nich działała gospoda Pod Koroną (zum Krone).

Parter narożnej kamienicy - jedynej, która zachowała się do dziś, przed wojną zajmowała cukiernia i kawiarnia. W 1940 roku prowadził ją Bernhard Richter. Dziś od stony Rynku na parterze kamieniczka ma sześć okien. Dawniej w miejscu dwóch środkowych okien znajdowały się drzwi wejściowe do cukierni oraz duża witryna wystawowa.

Stacja benzynowa w tej części Rynku powstała prawdopodobnie już w latach trzydziestych. Przed wojną była to LEUNA, po wojnie CPN, od roku 2000 Orlen.
Przebudowa płyty Rynku w latach 2006-2008 wiązała się również z przeniesieniem stacji benzynowej. Od wiosny 2008 roku Orlen działa przy ulicy Wielkopolskiej.

Naprzeciwko stacji benzynowej przed wojną znajdowały się dwa sklepy. Właścicielem jednego był Fritz Stenzel, a drugiego Josef Urbanczyk.

Narożną działkę przy Rynku i ulicy Ratuszowej przed wojną zajmowała duża kamienica. Na jej parterze również znajdował się sklep.

Kamienice północno-zachodniej pierzei Rynku w tle fotografii przedstawiającej przystanek omnibusów, który przed wojną znajdował się przed budynkiem sądu i aresztu (dziś ratusz).

Powojenne zmiany w zabudowie wiążą się z zastąpieniem starych kamienic przez bloki mieszkalne i wybudowaniem w tej części Rynku domu handlowego.

Pierzeja północno-zachodnia Rynku dziś

Pod numerem 8 przy Rynku znajduje się blok mieszkalny - lokal na jego parterze, od strony przejścia do ulicy Ogrodowej, zajmuje B.U.tik-SZYKownia. Parter narożnego bloku mieszkalnego (Ratuszowa 13) zajmują sklep prowadzący sprzedaż e-papierosów, sklep Żabka oraz placówka Alior Banku (wejście od Ratuszowej).
Po drugiej stronie ulicy Ratuszowej znajduje się Centrum Handlowe HPS.
Znany wszystkim twardogórzanom dom towarowy powstał w roku 1960 jako placówka Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Działał on wówczas pod nazwą Wiejski Dom Towarowy. W roku 1995 spółdzielnia zmieniła nazwę i działa odtąd jako Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Twardogórze. HPS w budynku domu towarowego prowadzi obecnie stoisko obuwniczo-dziewiarsko-odzieżowe i stoisko 1001 drobiazgów (na piętrze) oraz delikatesy (na parterze).
W łączniku (brama na dziedziniec i wejście na piętro centrum handlowego) działa kantor wymiany walut. Przedwojenna kamienica narożna jest dziś budynkiem wyłącznie mieszkalnym.

Zachęcam Państwa do dzielenia się wspomnieniami.
Pamiętam z lat osiemdziesiątych, że cały parter bloku przy Ratuszowej 13 zajmowały delikatesy.
Dom towarowy nie prowadził wówczas części spożywczej - na parterze od strony Rynku znajdował się sklep obuwniczy. Parter był rozdzielony ścianą - przejść od wejścia z Ratuszowej do wejścia od Rynku można było tylko piętrem domu towarowego.

Część pierwsza:
Rynek w Twardogórze - pierzeja południowo-zachodnia