Niedziela z historią #303

Potwierdzenie nadania listu z twardogórskiej poczty. Festenberg 1848.

List adresowany był do kapituły biskupiej św. Jana we Wrocławiu.

U góry kwitu, wokół herbu pruskiego widniej informacja o podstawowym koszcie nadania przesyłki - dwa srebrne grosze (zwei silb. Groschen).
Pruski system monetarny do połowy XVIII wieku oparty był na talarze dzielącym się na grosze. Do roku 1821 1 talar dzielił się na 24 dobre groszem, a grosz na 12 fenigów. Po roku 1821 (czyli w czasach, z których pochodzi prezentowany dokument) 1 talar dzielił się na 30 srebrnych groszy, a każdy grosz nadal na 12 miedzianych fenigów. W wyniku reformy walutowej wprowadzającej w latach 1871–1873 markę niemiecką, talar Rzeszy uzyskał równowartość 3 marek.

Na przełomie XIX i XX wieku urząd pocztowy mieścił się w budynku przy dzisiejszym placu Piastów, obecnie byłby to numer 23 (niezabudowana dziś działka). Urząd pocztowy w Twardogórze działał znacznie wcześniej przed upowszechnieniem fotografii, a pierwsze zdjęcia budynku pochodzą dopiero z 1901 roku. Znane są wcześniejsze litografie - z lat 1895-1899, jednak nie ma pewności co do tego, czy poczta pół wieku wcześniej, czyli w momencie nadania listu, działała w tym samym miejscu.

Później wybudowano nowy gmach poczty - również przy placu Piastów. Niestety został on zniszczony w 1945 roku. Więcej o tym budynku w Niedzieli z historią #217.


Za udostępnienie kopii cyfrowych festenbergianów serdecznie dziękuję Panu Piotrowi C. - kolekcjonerowi i miłośnikowi historii regionu.