Niedziela z historią #217

Nieistniejący gmach urzędu pocztowego – Kaiserliches Postamt w Twardogórze (wówczas Festenberg) na pocztówce z 1917 roku.

Na poczatku XX wieku w Twardogórze wzniesiono przy Placu Piastów (wówczas Oberring) nowy budynek urzędu pocztowego. Działo się to za panowania cesarza Wilhelma II Hohenzollerna (jak się później okazało, ostatniego cesarza niemieckiego), stąd nazwa Cesarski Urząd Pocztowy (Kaiserliches Postamt).

Niewielka fotografia umieszczona na kilkupolowej pocztówce, nie pozwala stwierdzić tego z całą pewnością, ale wydaje się, że data budowy umieszczona nad bocznym wejściem to A.D. 1910.
Cesarz abdykował w 1918 roku, więc po I wojnie światowej urząd nie nosił już nazwy "cesarski".

Gmach poczty został rozbudowany – na fotografiach z lat trzydziestych budynek posiada dodatkową kondygnację i sięga do dzisiejszej ulicy Sienkiewicza.

Gmach urzędu pocztowego został zniszczony w 1945 roku. Z czasem na jego miejscu wybudowane zostały bloki mieszkalne. Dziś lokale na parterze bloku pod adresem Plac Piastów 10-12 zajmują sklepy i placówka banku, dawniej znajdowała się tu restauracja "Piastowska".

O budynku, w którym urząd pocztowy działał wcześniej w odcinku 209. "Niedzieli z historią".