Niedziela z historią #280

Pałac w Goszczu na pocztówce z 1915 roku. Widoczne główne wejście, łącznik oraz fragment dziedzińca honorowego (cour d’honneur).

Pocztówki przedstawiające pałac w Goszczu są ciekawym źródłem ukazującym zmiany wyglądu obiektu. Niestety data wydania (lub wysłania) pocztówki nie zawsze wiąże się wprost z datą wykonania fotografii pałacu, błędne może być również datowanie pocztówki wynikające z nieczytelnego stempla lub daty wypisanej odręcznie. Porównując wygląd detali, można zauważyć, że w stosunkowo krótkim czasie wykonano odświeżenie elewacji, kolor zmieniły również ramy okienne.

Pocztówki z roku 1910 (być może błędnie datowana) oraz z roku 1929.

Fotografia z pocztówki z roku 1915 wydaje się być najwcześniejsza. Na elewacji brak charakterystycznych pasów tynku strukturalnego, które imitują pilastry, a pnącza są jeszcze niezbyt mocno rozrośnięte (choć ten element mógł być zależny od tego, jak mocno w danym roku przycięli je ogrodnicy).

Badania konserwatorskie maneżu dworskiego przy pałacu w Goszczu wykonane przed remontem budynków pełniących obecnie funkcje sali teatralnej oraz sali wystawowej wykazały, jak zmieniała się kolorystyka tynków kompleksu pałacowego.
Pierwotnie tynki były czerwone z białym detalem. Druga faza (przypadająca być może na czasy romantyzmu w sztuce) to tynki w jasnym odcieniu szarobłękitnym, detale architektoniczne i sztukaterie pozostawiono w kolorze białym.
Podczas dużej przebudowy i modernizacji technicznej pałacu, która miała miejsce w latach1886-1888 odświeżono również elewacje. Projektantem przebudowy był znany architekt wrocławski Karl Schmidt. Pałac zyskał kolory ugrowożółte, detale odświeżono kolorem białym i być może szarym. Badanie wykazało również, że malowanie okien było pierwotnie brązowe, a malowanie ram na biało jest późniejsze. Tu jednak należy pamiętać o tym, że malowanie drewnianych ram okiennych należało przeprowadzać częściej i być może w pewnym okresie powrócono do ciemniejszych kolorów stolarki skrzydła głównego pałacu.


Zmiany kolorystyki tynków kompleksu pałacowego.