Niedziela z historią #279

Wytwórnia dachówek w Grabownie Wielkim na przedwojennej fotografii z 1927 roku.

Złoża gliny, piasku i żwiru w Grabownie Wielkim (niem. Groß Graben) sprawiły, że miejscowość już w XIX wieku była lokalnym centrum produkcji materiałów dla budownictwa murowanego. Działały tu dwie duże i nowoczesne cegielnie, przy czym jedna (uwieczniona na prezentowanej dziś fotografii) wyspecjalizowana była w produkcji dachówek.

Cegielnia ta leżąca w części miejcowości zwanej Spiegelmühle, zaznaczona jest już na mapie z 1887 roku. W tym samym przysiółku, w pobliżu linii kolejowej Grabowno Wielkie - Bukowice, działał również duży młyn wodny. Biegła tędy droga do Grabowna Małego, przy której znajdowały się jeszcze dwa stawiska i dwa młyny - Radewan Mühle i Scholze Mühle. Do dziś istnieje tylko staw, którego woda napędzała koło pierwszego z młynów - Spiegelmühle.
Majątek ten wraz z wytwórnią dachówek należał do rodziny Matzke.

Na mapie z 1938 roku przysiółek i cegielnia zaznaczone są kolorem żółtym.

Na miejscu tej cegielni i wytwórni dachówek powstało później składowisko odpadów komunalnych, w ostatnich latach przekształcone w punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej.