Niedziela z historią #252

Twardogórski ratusz swą obecną funkcję zaczął pełnić dopiero w latach powojennych. Wzniesiony został w roku 1902 jaki gmach sądu i aresztu. Na dawnych pocztówkach można odnaleźć podpisy "Königlich Amtsgericht", na późniejszych (po abdykacji cesarza Wilhelma II i proklamacji republiki) "Amtsgericht", czyli wcześniej Królewski Sąd Rejonowy a później po prostu Sąd Rejonowy.

Budynek posiadał po obu stronach ozdobne ogrodzenie do mniej więcej dwóch trzecich długości budynku. Dalej wznosił się wysoki mur, który ogradzał dziedziniec przynależący do części z aresztem. Jak widać na fotografii, w roku 1960 istniały jeszcze te elementy architektoniczne - później zostały one usunięte.

Budynek zaprojektowany został w popularnym wówczas nurcie architektonicznego historyzmu. W detalach bryły znajdziemy zatem nawiązania do renesansu północnego i baroku. Jednak zauważyć należy, że jest to jednocześnie budynek o wysokiej funkcjonalności i uwzględniający nowoczesne w czasie swojego powstawania rozwiązania. Dzięki temu służy lokalnej społeczności do dnia dzisiejszego.

Obecnie ratusz prezentuje się bardzo dobrze. Jest prawdziwą ozdobą twardogórskiego rynku.

Jak wyglądał rynek przed wybudowaniem obecnego ratusza a dawniej sądu, można zobaczyć we wpisie Rynek w Twardogórze - pierzeja północno-zachodnia.

O nieistniejącym już przedwojennym ratuszu, który znajdował się na południowo-wschodniej pierzei rynku, mówi artykuł Przedwojenny ratusz w Twardogórze.