Niedziela z historią #222

Niejstniejący gmach poczty w Twardogórze oraz sąsiadujące z nim kamienice na przedwojennej fotografii – prawopodobnie lata trzydzieste XX wieku.

O twardogórskich urzędach pocztowych opowiadały Niedziela z historią #209 oraz Niedziela z historią #217.

Na fotografii widać rozbudowany gmach poczty, z którą sąsiadowała okazała kamienica z wykuszem, a dalej parterowy dom mieszkalny. Te trzy budynki dziś nie istnieją, a na ich miejscu stoi blok nr 10-12. W głębi widoczne dwie kamieniczki oraz dawny budynek cechu stolarzy – te budynki stoją do dziś.