Twardogórskie szkoły, które przeszły do historii

Powojenna historia twardogórskiej edukacji rozpoczyna się w 1945 roku, kiedy to w budynku przy ulicy Szkolnej rozpoczęła działalność I Szkoła Powszechna. W pierszych latach po wojnie zachodziły liczne zmiany organizacyjne i lokalowe.

Przez trzy lata (do 1948) w budynku działało Prywatne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki Towarzystwa Salezjańskiego. Nauczycielami w gimnazjum byli zarówno księża jak i osoby świecki. Fotografię grona pedagogicznego wykonano przy wejściu do szkoły.

W kolejnych latach przy ulicy Szkolnej działała siedmioklasowa szkoła podstawowa, a po kilku latach utworzono tu również czteroletnie Liceum Ogólnokształcące które działało do 1969 roku.
W wyniku kolejnych reform oświaty w 1963 r. powstało Technikum Ekonomiczne o specjalności administracja państwowa, a w 1964 Technikum dla Pracujących. W 1967 r. Technikum Ekonomiczne zmieniło nazwę na Liceum Ekonomiczne. Na fotografii powyżej grono pedagogiczne Liceum Ekonomicznego.

W latach siedemdziesiątych w Twardogórze działały dwie szkoły podstawowe. W nowo wybudowanym budynku przy ulicy Jadwigi (dziś św. Jadwigi) mieściła się Szkoła Podstawowa nr 1 zwana przez uczniów "białą" - od jasnego tynku elewacji.

W przedwojennym budynku szkolnym przy Placu Piastów działała Szkoła Podstawowa nr 2 zwana przez uczniów "czerwoną" - elewacja była z czerwonej cegły, szary tynk pojawił się przy okazji remontu budynku i nadbudowy drugiego piętra.

W wyniku połączenia dwóch szkół podstawowych powstała jedna, ale pracująca w dwóch budynkach szkoła. Uczniowie klas 1-4 uczyli się w budynku przy ulicy Jadwigi, a 5-8 przy Placu Piastów. Korzystano również z sal w bydnku dzisiejszego CUW-u przy ulicy 1 Maja oraz z sal domu katechetycznego udostępnionych przez parafię.

Szkoła, która również przeszła do historii - Gimnazjum nr 1. Pierwszy dzwonej rozbrzmiał w tej szkole 1 września 1999 roku. 29 października 2009 roku uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze Gimnazjum otrzymało imię Polskich Olimpijczyków. 31 sierpnia 2019 roku, w wyniku reformy systemu oświaty z 2017 roku, gimnazjum zostało zlikwidowane.