Niedziela z historią #294

Banknot zastępczy o nominale 1000 marek - najwyższym wyemitowanym przez ówczesny niemiecki magistrat w Twardogórze (Festenberg) w 1922 roku.

O emisji pieniądza zastępczego mówiła Niedziela z historią #287. Banknoty takie emitował w czasie kryzysu zwiążanego z I wojną światową zarówno twardogórski magistrat, jak i lokalna spółdzielnia handlu towarami kolonialnymi.

Na banknocie umieszczono rycinę stolarza przy pracy oraz dwa uproszczone widoki miasta - panoramę od strony zachodniej oraz ówczesny ratusz. Ponad nimi dwa godła cechu stolarzy - z cyrklem, kątownicą i heblem stolarskim.

Na banknotach zastępczych drukowano następującą formułę:
Tausend Mark zahlt die Stadtskasse in Festenberg gegen diesen Schein dem Einlieferer
Die Gültigkeit erlischt mit dem öffentlich bekanntzugebenden Zeitpunkt

[tłum. 1000 marek wypłaci Kasa Miejska w Twardogórze przedstawiającemu to pokwitowanie. Ważność wygasa w ogłoszonym publicznie czasie]

Pieniądz zastępczy emitowany przez magistrat drukowany był w lokalnej drukarni. Na banknocie umieszczony jest napis Buchdruckerei Festenberg.