Niedziela z historią #293

Pocztówka wysłana w 1911 roku. Przedstawia Gasthof zur Krone (gospoda pod koroną) przy twardogórskim rynku. Gospoda znajdowała się na północno-zachodniej pierzei rynku - od 1960 roku w tym miejscu znajduje się dom towarowy. Wydawcą pocztówki był C. Mock (Festenberg).

Zdjęcie podlegało rekonstrukcji cyfrowej, dlatego niemożliwe jest odczytanie napisu na planszy powitalnej. Wiadomo jednak, że gospoda była ważnym centrum życia społecznego. Była na przykład miejscem spotkań członków towarzystwa gimnastycznego MTV (wówczas nie budowano biur ani sal posiedzeń - wszelkie organizacje wybierały po prostu gospodę, w której odbywały się obrady, spotkania, podejmowano decyzje np. o udziale w turniejach czy organizacji zawodów).

Gospoda widoczna jest również na fotografii sprzed 1902 roku prezentowanej już w "Niedzieli z historią".

O zmianach i obecnym wyglądzie północno-zachodniej pierzei rynku mówi wpis Rynek w Twardogórze - pierzeja północno-zachodnia.