Niedziela z historią #266

"Pozdrowienia z Twardogóry" - "Gruss aus Festenberg". Pocztówka litograficzna z 1901 roku.

Pocztówka została wydana jako materiał reklamowy. W lewym górnym rogu umieszczono rysunek hotelu Deutsches Haus (budynek istnieje do dziś - Ratuszowa 9), którego właściciel Paul Dortschi był jednocześnie wydawcą tej kartki pocztowej.
Panorama Twardogóry widoczna obok to widok miasta od strony wschodniej z lekkim przesunięciem w kierunku południowym. W roku 1901 nie istniała jeszcze linia kolejowa, ani zabudowa po wschodniej stronie Skoryni (budowę osiedla Bismarcka rozpoczęto dopiero po I wojnie światowej). Droga widoczna na pierwszym planie to prawdopodobnie dzisiejsza ulica Długa, która zaznaczona jest już na mapie z 1887 roku jako prowadząca do działającej już wtedy cegielni.

Pośrodku niewielki widoczek na staw podpisany jako kąpielisko Handtkego. Znane mapy nie wskazują lokalizacji tego miejsca. Być może jest to jeden z istniejących do dziś zbiorników, być może już nie istnieje.

Ostatni z przedstawionych obiektów to twardogórski pałac barokowy, po wojnie przez wiele lat internat. W czasach, z których pochodzi pocztówka należał do rodziny Reichenbach-Goschütz. Barokowy kształt bryły pochodzi z czasów księżnej Eleonore Charlotte von Württemberg-Mömpelgard, która ukończyła budowę rezydencji w 1965, a mieszkała w niej do roku 1712. Pierwszą przebudowę nadającą dzisiejszy wygląd zewnętrzny pałacu, prowadzono w roku 1715 według projektu znanego architekta Christopha Hacknera (właścicielem pałacu był wówczas książę bierutowski Karol). Gdy pałac stał się własnością Reichenbachów (w 1743 roku, prawdopodobnie początkowo służył jako rezydencja wdowia) z czasem osuszono fosę, unowocześniano wnętrza, a w XIX wieku, wedle obowiązującej wówczas mody i podobnie jak przy pałacu goszczańskim, założono park w stylu angielskim.

Autorem litografii jest M. Wenzel z Wrocławia.