Niedziela z historią #240

Budynek szkoły w Twardogórze (woj. dolnośląskie) na fotografii z 1901 roku. Budynek wzniesiono na potrzeby podstawowej szkoły ewangelickiej (Evangelische Volksschule) przy ówczesnym Rynku Górnym (Oberring, później Adolf Hitler Platz, po wojnie Plac Piastów).

Po wybudowaniu nowej większej szkoły (dzisiejszy Zespół Szkół Ponadpodstawowych), w budynku prowadzone były kursy zawodowe. Jeszcze przed wojną (po dojściu do władzy NSDAP) zorganizowano tu rodzaj koszar - intenatu dla członków Arbeitdienstgruppe 7 (7. Grupa Służby Pracy Rzeszy), którzy zajmowali się elektryfikacją wsi, budową dróg oraz budową rowów przeciwczołgowych linii Bertholda.

Po wojnie, już pod polską administracją, budynek został rozbudowany. Wybudowano dodatkowe piętro nakryte dachem płaskim. Budynek powrócił do funkcji gmachu szkolnego.

Wraz z rosnącą liczbą uczniów i ukończeniem budowanej w ramach programu oświatowego w czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi, w Twardogórze utworzono dwie szkoły podstawowe - działającą w nowo wybudowanym budynku Szkołę Podstawową nr 1 i mającą siedzibę przy Placu Piastów Szkołę Podstawową nr 2.

W domowych albumach zachowały się fotografie ówczesnego grona pedagogicznego szkoły nr 2. Na fotgrafii poniżej stoją od lewej panie Molka, Ławik (Rakus), Pawłowicz (Kołodziej) i pan Czemerys, siedzą od lewej panie Piasta (Mączka), Dylejko, Niedźwiecka, Ilków, Kaźmierczyk, Janas, Pienio.

Dzięki fotografii klasy VIb z roku szkolnego 1971/72 zobaczyć można ówczesne wyposażenie klas szkolnych. Zwraca uwagę piec kaflowy. W latach późniejszych szkoła zyskała centralne ogrzewanie.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych twardogórscy uczniowie uczęszczali do jednej szkole podstawowej działającej w dwóch budynkach. Klasy I-IV uczyły się w budynku przy ulicy Świętej Jadwigi (wówczas Jadwigi), klasy V-VIII przy Placu Piastów. Budynki nadal tradycyjnie nazywano "jedynką" i "dwójką" lub szkołą białą i szkołą czerwoną (choć ceglany budynek przy Palcu Piastów miał już wówczas szary tynk). Ze względu na dużą liczbę uczniów wyżu demograficznego, zajęcia klas V-VIII odbywały się również w budynku szkolnym przy ulicy 1 Maja i w salkach na plebanii - w czasie przerw przechodzono do odpowiedniego budynku.

Po ukończeniu budowy nowej szkoły przy ulicy Batorego w roku 1997, budynek przy Placu Piastów stał się siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych.
W roku 2017 Zarząd Powiatu Oleśnickiego zadecydował o rozwiązaniu zespołu i likwidacji działających w nim szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym samym roku budynek został przejęty przez Gminę Twardogóra i oczekuje na nadanie nowych funkcji.


Serdeczne podziękowania dla Pana Grzegorza, który przekazał szkolne zdjęcia z archiwum prywatnego.