Niedziela z historią #213

Oranżeria w Goszczu (gmina Twardogóra, województwo dolnośląskie) w roku 1939.
Młodzież przystępująca do konfirmacji i pastor pozują na tle północnego naroża budynku. Po prawej stronie widać fragment elewacji kościoła - budynki były połączone.

Do barokowo-rokokowego kompleksu pałacowego goszczańskiego rodu hrabiów Reichenbach-Goschütz przynależała okazała oranżeria. Był to budynek parterowy z mansardowym dachem, szerokimi i wysokimi oknami, bogato zdobiony. Wewnątrz znajdowała się studnia z umieszczoną na niej rzeźbą Herkulesa (obecnie stoi w Twardogórze w parku przy Skoryni), ozdobne kominki, stiuki i gzymsy.
Po wojnie, już w czasach przynależności budynków do PGR, znajdował się w niej magazyn materiałów budowlanych. Oranżeria powoli niszczała, a została rozebrana w 1965 roku za zgodą konserwatora zabytków.

Pałac łączył się z oranżerią poprzez parterowy budynek, również z mansardowym dachem. Łącznik został rozebrany wraz z oranżerią.
Poprzez budynki te rodzina hrabiowska mogła przejść do pałacowego kościoła. Dawne połączenie oranżerii z kościołem jest wyraźnie widoczne na północno-wschodniej ścianie świątyni - odznacza się tam ceglany zarys rozebranego budynku.

Fotografia w pełnych wymiarach:

Pośrodku pastor Fliegenschmidt.
Wśród młodych konfirmantów pojawiają się nazwiska: Franz, Ponert, Wallasch, Höflich, Paul, Rack, Skrubel, Walla i Roß.