Matura 2020. W maseczkach czy bez?

Dziś poznaliśmy wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów - wśród nich egzaminu maturalnego. Zatem znany jest już harmonogram i obowiązujące procedury. Jak będzie wyglądała matura 2020?

Harmonogram

W tym roku odbędą się wyłącznie egzaminy pisemne, które rozpoczną się 8 czerwca i rozpisane są na 14 dni roboczych. Trzy pierwsze dni to tradycyjnie już egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (przed południem).

DzieńGodzina 9:00Godzina 14:00
8.06. poniedziałekjęzyk polski PPjęzyk polski PR
9.06. wtorekmatematyka PPjęzyk łaciński i kultura antyczna PP i PR
10.06. środajęzyk angielski PPjęzyk angielski PR i DJ
15.06. poniedziałekmatematyka PRfilozofia PP i PR
16.06. wtorekbiologia PP i PRwiedza o społeczeństwie PP i PR
17.06. środachemia PP i PRinformatyka PP i PR
18.06. czwartekjęzyk niemiecki PPjęzyk niemiecki PR i DJ
19.06. piątekgeografia PP i PRhistoria sztuki PP i PR
22.06. poniedziałekjęzyk włoski PP, język łemkowski PP i PRjęzyk włoski PR i DJ
23.06. wtorekjęzyk francuski PPjęzyk francuski PR i DJ
24.06. środafizyka i astronomia PP, fizyka i astronomia/fizyka PRhistoria PP i PR
25.06. czwartekjęzyk hiszpański PPjęzyk hiszpański PR i DJ
26.06. piątekjęzyk rosyjski PPjęzyk rosyjski PR i DJ
29.06. poniedziałekjęzyki mniejszości narodowych PP, język kaszubski PP i PRjęzyki mniejszości narodowych PR, historia muzyki PP i PR

PP - poziom podstawowy, PR - poziom rozszerzony, DJ - poziom dwujęzyczny

W ostatnim dniu odbędą się również egzaminy z przedmiotów w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych.

Terminy dodatkowe rozpisano na 8-10 i 13-14 lipca, a egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września.

Wytyczne

Na egzamin będą mogły przyjść wyłącznie osoby zdrowe. Nie będą mogły zdawać ani pracować w komisjach osoby objęte kwarantanną, przebywające w izolacji domowej, ani przebywające w domu z osobą na kwarantannie. W szkołach nie będą mogli przebywać rodzice, opiekunowie prawni ani przedstawiciele mediów (tu wyjątek uczyniono dla rodziców lub opiekunów zdających wymagających pomocy, na przykład w poruszaniu się).

Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych przedmiotów - maskotek, telefonów, książek, innych gadżetów. Trzeba będzie natomiast przynieść własne przybory: długopisy, ołówki, linijkę, cyrkiel, kalkulator. Przyborów nie wolno będzie pożyczać innym ani od innych zdających. Jeżeli szkoła zapewni na przykład rezerwowe kalkulatory, będą one musiały być dezynfekowane.

Szkoła nie zapewni wody do picia. Na egzamin trzeba będzie zabrać własną butelkę z wodą. Nie będą również organizowane posiłki - nie pojawią się tradycyjne kanapki przygotowywane na przykład przez rady rodziców czy samorządy szkolne. Każdy zdający, który będzie chciał zjeść coś w przerwie pomiędzy egzaminami, musi przynieść własny posiłek czy przekąski.
Dodatkowo w przerwie pomiędzy egzaminami będzie można pozostać na terenie szkoły jedynie wtedy, gdy zapewniona i przygotowana będzie bezpieczna przestrzeń - nie można grupować się, wytyczne sugerują, aby wrażeniami podzielić się na przykład za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów czy telefonicznie. Również przed egzaminami należy unikać sytuacji grupowania się uczniów przed szkołą czy wejściem do sal. Dlatego w szkołach, w których maturzyści zdają licznie, dyrektor może zadecydować o rozpoczęciu egzaminu o różnych porach dla różnych grup zdających, jednak nie później niż 45 minut od godziny rozpoczęcia egzaminu według harmonogramu. Zatem część maturzystów może być na przykład poproszona o przybycie do szkoły na godzinę 8:30, część na 8:45, a część na 9:00.

Obowiązujące jest zachowanie bezpiecznego odstępu minimum 1,5 metra - w takich odstępach rozstawione będą ławki w salach egzaminacyjnych, z odstępami należy oczekiwać na wejście do szkoły i do sal.

Zasłonięte usta i nos trzeba będzie mieć zawsze podczas przemieszczania się. Wejście na teren szkoły będzie możliwe wyłącznie w maseczce lub przyłbicy. Dotyczy to zdających i członków komisji egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej będzie można zdjąć osłony ust i nosa (choć nie jest to konieczne - można również pozostać w maseczce lub przyłbicy).
Czy zatem możliwe jest zdawanie egzaminu przez osobę cały czas zamaskowaną? Nie, nie jest. Podczas wchodzenia do sali egzaminacyjnej maturzysta może zostać poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu potwierdzenie jego tożsamości (zachowany zostanie przynajmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy osobami).

Jeżeli maturzysta ze względów zdrowotnych nie może nosić maseczki ani przyłbicy, musi zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły do 29 maja. Egzamin dla takiej osoby zostanie zorganizowany w odrębnej sali z zachowaniem minimum 2 metrów odstepu od członków komisji egzaminacyjnej.

Płyn do dezynfekcji rąk znajdował się będzie zarówno przy wejściu do szkoły jak i w każdej sali egzaminacyjnej. Sale egzaminacyjne będą wietrzone, powierzchnie w przerwach pomiędzy egzaminami dezynfekowane. Zapewnione musi zostać miejsce do przechowywania rzeczy osobistych - sugerowanym rozwiązaniem są szafki szkolne lub plastikowe worki. Obecność na egzaminie maturzysta będzie potwierdzał podpisując się w wykazie własnym długopisem.

W przypadku wcześniejszego ukończenia pracy, będzie można opuścić na stałe salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed czasem zakończenia egzaminu. W ciągu ostatniego kwadransa zdający nie będą mogli opuszczać sali egzaminacyjnej.

W wytycznych uwzględniono również procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego lub członka zespołu egzaminacyjnego, zatem i na taką okoliczność będą przygotowani pracownicy szkoły.

I tak oto egzamin nabrał już ostatecznych kształtów i zbliża się wielkimi krokami. Każdy zapamiętuje swoją maturę praktycznie na całe życie, a tegoroczna będzie pamiętana jako naprawdę wyjątkowa.
Tegorocznym maturzystom życzę połamania piór!


Zainteresowani mogą zapoznać się z pełną treścią dokumentów na stronach okręgowych komisji egzaminacynych lub na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
WYTYCZNE - cke.gov.pl Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
HARMONOGRAM - cke.gov.pl Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.