Niedziela z historią #296

Ucznowie klasy ósmej wraz z nauczycielami na pamiątkowej fotografii z 1981 roku wykonanej przed budynkiem barokowego pałacu - dworu w Grabownie Wielkim.

W budynku dworu po wojnie działała szkoła podstawowa. Niestety pogarszający się stan techniczny budynku spowodował konieczność najpierw przeniesienia szkoły, a w ostateczności doprowadził do tego, że zabytek nie przetrwał do dziś. Pałac - dwór został wyburzony w 1996 roku , kiedy to zapadła decyzja konserwatora zabytków o wysadzeniu części nadziemnej budynku z założeniem zachowania fundamentów i piwnic.

Dla przypomnienia i porównania fotografia dworu z Niedzieli z historią #274