Niedziela z historią #283

Mapa dóbr twardogórskich Herrschaft Festenberg z atlasu wydanego w 1716 roku.

Atlas Olsnensis, w którym znajduje się mapa prawdopodobnie jest autorstwa Christiana Ezechiela (1678-1758) niemieckiego duchownego i rektora szkoły w Bierutowie.

W 1716 roku właścicielką dóbr twardogórskich była księżna dobroszycka Anna Sofie von Würtemberg-Oels (z domu von Mecklenburg-Schwerin), która cztery lata wcześniej po wygranym procesie sądowym przejęła majątek od swojej szwagierki Eleonore Charlotte von Württemberg-Mömpelgard. Księżna Eleonore Charlotte bywa nazywana matką Twardogóry. To za jej czasów w mieście nastąpił prawdziwy skok rozwojowy. O jej życiu i działaniach podjętych na rzecz Festenbergu opowiada artykuł Eleonore Charlotte - córka, żona, siostra, pani na włościach.

Anna Sofie przejęła zatem majątek wysoce atrakcyjny - z przebudowanym nowocześnie pałacem, z rozbudowanym miastem, w którym działały licze cechy rzemiosł, które posiadało porządek ogniowy i należało do towarzystwa ubezpieczeniowego miast śląskich, z polami, lasami i stawami rybnymi. Niestety lata 1712 i 1716 zapisały się w annałach tragicznie - dwie fale dżumy pochłonęły łącznie 414 ofiar.

W tym czasie Goszcz, również widoczny na mapie, należał do syna Anny Sofie - Karla von Württemberg-Oels, księcia bierutowskiego. Księżna liczyła, że syn będzie dążył do regularnego powiększania majątku i wpływów, w czym aktywnie go wspierała (Twardogórę przekazała mu w spadku). Karl jednak nie miał takich aspiracji. Goszcz sprzedał już w 1717 roku Melchiorovi Abrahamowi von Langenau Gellendorf Tscheschkowitz, a odziedziczoną po matce Twardogórę w roku 1743 Heinrichowi Leopoldowi von Reichenbach.

Mapa w powiększeniu:

Do dóbr twardogórskich należały wówczas: miasto Twradogóra (Festenberg) oraz wsie Wesółka (Wescholke), Kuźnia Goszczańska (Althamer), Nowa Wieś Goszczańska (Neudorf), Gola Mała (Klein Gahle), Olszówka (Olchovke), Lędzina (Linsen), Brzostawa (Prostave) i Żeleźniki (Eisenhamer).