Niedziela z historią #259

Dawna poczta w Twardogórze i sąsiadująca z nią okazała kamienica. Pocztówka została wydana w latach dwudziestych XX wieku.
Oba budynki zostały zniszczone w 1945 roku. Na ich miejscu stoi dziś blok nr 10-12.

Więcej fotografii urzędu wybudowanego prawdopodobnie w roku 1910 i rozbudowanego w latach trzydziestych w Niedzieli z historią #217.