Niedziela z historią #258

Twardogóra, rok 1960. Sala gimnastyczna przy ulicy Krzywoustego. W roku, z którego pochodzi fotografia, z sali korzystali uczniowie szkoły przy dzisiejszej ulicy Staszica 3 (wówczas pod adresem Szkolna 1) - oddalonej o około 300 metrów. Była to siedmioklasowa szkoła podstawowa i czteroletnie liceum ogólnokształcące (klasy od ósmej do jedenastej). W późniejszych latach sala służyła uczniom nowo utworzonego i funkcjonującego w tym samym budynku przy ulicy Szkolnej Liceum Ekonomicznego.

Jaka jest geneza powstania w mieście tej sali gimnastycznej? Pierwszy klub sportowy w Twardogórze (wówczas Festenberg) powstał w 1862 roku. Było to MTV - Männerturnvereine - Męskie Towarzystwo Gimnastyczne - jedno z wielu, które powstawały wówczas w małych i większych miastach pruskich. Ćwiczono wtedy na wolnym powietrzu, być może wykorzystywano również prywatne pomieszczenia członków towarzystwa.

W 1892 roku towarzystwo postanowiło wybudować salę gimnastyczną, między innymi dzięki wsparciu finansowemu prawnika Thiela. Informacje historyczne wskazują, że była to właśnie ta sala. Źródła niemieckie podają bowiem, że sala znajdowała się w pobliżu gospody "Zum Krone" ("Pod koroną"), w której to w sprawach organizacyjnych i towarzysko spotykali się członkowie MTV, a gospoda ta znajdowała się zaledwie 40 metrow od sali - przy rynku (dziś w tym miejscu znajduje się dom towarowy).

Budynek przetrwał do dziś. Jest zadbany i wyremontowany. Zmienił jednak całkowicie przeznaczenie - dziś znajduje się tu poradnia stomatologiczna.