Niedziela z historią #256

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w pochodzie pierwszomajowym ulicą Wielkopolską w Twardogórze.

W kronice fotografia towarzyszyła wpisowi z roku 1972. Być może taki jest również rok jej wykonania.
Zdjęcie zrobiono w sąsiedztwie wylotu ulicy Partyzantów. Fotografowani znajdują się na wysokości posesji nr 50. W tle widać istniejące do dziś domy nr 45, 47 (przebudowany), 52 i 54.

Uczestnicy pochodu niosą planszę z herbem Twardogóry. Miał on wówczas nieco inną formę niż dzisiejszy. Był to biały zamek z trzema wieżami na zielonym wzgórzu. Tło było czerwone. Była to forma zbliżona do herbu używanego jeszcze w czasach pruskich.