Niedziela z historią #255

Paul Moch Möbelfabrik - nieistniejąca fabryka mebli Paula Mocha, lata dwudzieste XX wieku, Twardogóra (Festenberg).

Fabryka znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Poznańskiej - ówczesna nazwa niemiecka była anapolgiczna: Posener Strasse. Budynek stał po lewej (dziś również zabudowanej) stronie ulicy w pewnej odległości od skrzyżowania z ulicą Paderewskiego (wówczas York Strasse).

Fotografie fabryki znalazły się w książce Monographien deutscher Landschaften. Band I. Die niederschlesische Ostmark und der Kreis Kreuzburg (Monografia krajobrazów Niemiec. Tom I. Wschodnia część Dolnego śląska i powiat Kluczbork) wydanej w Berlinie w 1927 roku. Opisując działalność fabryki mebli Paula Mocha podkreślono przede wszystkim wysoką jakość, staranne wykonanie i najlepszy surowiec - suszone na potrzeby produkcji drewno. Tekst ten ma charakter reklamowy - załączono referencje zadowolonych klientów.

Położenie fabryki w niedużej odległości od dworca było nieprzypadkowe. Ówczesny burmistrz Gideon Hahn opisując przemysł meblarski miasta wspomina, że wyroby lokalnych stolarzy są dostępne w całych Niemczech, a przyczynia się do tego dobrze zorganizowany transport. Również Franz Thomale w swoich wspomnieniach pisze o zapełnionym meblami magazynie przydworcowym jak również o starannie zapakowanych meblach czekających na załadunek na peronie.