Niedziela z historią #253

Okazała willa w stylu szwajcarskim w Goszczu (woj. dolnośląskie). Wybudowana w roku 1886.

W źródłach internetowych odnaleźć można informację, że budynek wzniesiono jako siedzibę zarządu leśnictwa dworskiego. Ród Reichenbach-Goschütz na swych ziemiach z sukcesami prowadził gospodarkę leśną. W leśnictwie zatrudnionych było na stałe 26 pracowników. Do wyrębu i upraw leśnych zatrudniano regularnie około 170 mężczyzn, a do prac lżejszych 300 kobiet.

Inna jednak jest informacja pochodząca ze źródeł graficznych z czasów niewiele późniejszych. Na litograficznej pocztówce z 1899 roku rysunek budynku opisany jest jako Diakoniss. Anstalt. (Diakonissenanstalt). Diakonisy w kościołach protestanckich to niezamężne kobiety, które podobnie jak rzymskokatolickie zakonnice żyją we wspólnotach i poświęcają się pracy społecznej i charytatywnej. Na przełomie XIX i XX wieku często prowadziły sierocińce, domy opieki lub szpitale.

Na to jaki charakter mogła mieć ich działalność w Goszczu wskazuje pocztówka z roku 1904, na której willa nosi podpis Pflegehaus - dom opieki, być może udzielano tam również podstawowej pomocy medycznej.

Stan współczesny. Fotografia wykonana jesienią.