Niedziela z historią #237

Przedwojenna fotografia gospody w Goszczu (woj. dolnośląskie). Właścicielem gospody był Carl Kienast. Fotografię wykonano około 1911 roku.

W książce Daheim : Gross-Wartenberg Stadt und Kreis Karla-Heinza Eiserta wydanej w 1985 roku fotografia miała błędny opis. Podano tam mianowicie, że gospoda znajdowała się w Twardogórze.
Właściwą lokalizację i czas wykonania zdjęcia udało się ustalić czytelnikom "Heimatblatt". Gospoda znajdowała się w istniejącym do dziś budynku nr 2-4 przy Rynku w Goszczu. Po wojnie budynek zaadaptowano na potrzeby świetlicy, a w późniejszych latach przedszkola.

W budynku oprócz gospody znajdował się również sklep oferujący rozmaite towary. Z fotografii dowiadujemy się, że oferowano galanterię, pasmanterię, pończochy, włóczki i wyroby trykotowe. Wyeksponowano naczynia emaliowane i ocynkowane, a napis głosi, że trzy solone śledzie można nabyć z 10 fenigów.

Dzięki czytelnikom "Heimatblatt" wiemy również, kim są sfotografowane osoby. Pierwsza z lewej stoi Martha Kienast, córka właściciela gospody. Do fotografii ustawili się również leśnicy (prawdopodobnie pracujący w lasach grafa von Reichenbach-Goschütz). Drugi i trzeci od lewej nie są znani z imienia, czwarty to Otto Pluntke, a ostatni to Emil Bruß.
Zdjęcie wykonał Johannes Lotz (Photogr. Atelier, Breslau IX, Sternstraße 82 - dziś Wrocław, ulica Henryka Sienkiewicza).

Powyżej budynek na innych fotografiach.