Niedziela z historią #229

Młyn na Trosce (niem. Troske), Goszcz, gmina Twardogóra, województwo dolnośląskie - fotografia z pocztówki wydanej około roku 1910.

Według map z lat 1887 i 1938 młyn znajdował się przy dzisiejszej ulicy Parkowej (Goszcz). Budynek stał bezpośrednio przy drodze. Dziś istnieje tu cały ciąg mniejszych i większych stawów. Wówczas staw był tu tylko jeden - spiętrzający i zbierający wodę dla młyna. Jadąc na północ (od ulicy Leśnej, do ulicy Rzemieślniczej) staw, który istnieje do dziś, zobaczymy po prawej stronie drogi. Młyn znajdował się po lewej.

Staw i młyn na mapie z 1938 roku.