Niedziela z historią #219

Szkoła katolicka w Goszczu

W Goszczu (gmina Twardogóra, województwo dolnośląskie) do 1945 roku działały dwie szkoły. Szkoła ewangelicka zajmowała istniejący do dziś budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu. Nie przetrwała niestety szkoła katolicka, która sąsiadowała z kościołem katolickim w Goszczu - ładny i nowoczesny na tamte lata budynek znajdował się w miejscu dzisiejszego parkingu przykościelnego (ulica Sycowska).

Szkoła przy parafii katolickiej istniała od 1666 roku. Joseph Franzkowski pisze, że nauczycielem i organistą był wtedy Johannes Selenka, pochodzący z śląskich Sośnicowic (wówczas Kieferstädtel). Wiadomo, że w 1801 roku do szkoły uczęszczało 194 dzieci. Ówczesny budynek szkoły określono w raporcie z wizytacji jako zdecydowanie za mały i zaplanowano zatrudnienie asystenta nauczyciela. Od roku 1906 w szkole katolickiej pracowało trzech nauczycieli, a w 1908 wybudowano nowy budynek szkolny – widoczny na fotografiach. W książce wydanej w 1912 roku Franzkowski pisze, że do szkoły uczęszczało 177 uczniów z Goszcza, Kuźni Goszczańskiej i Moszyc.

Jak widać na fotografii, sala szkolna nowo wybudowanej szkoły była przestronna, jasna, ogrzewana piecem i posiadała oświetlenie elektryczne. Dyrektorem szkoły (Hauptlehrer) był wówczas widoczny na fotografii pan Radler.
Klasa na fotografii liczy 25 uczniów. Jest koedukacyjna, ale dziewczynki zajmują ławki po jednej stronie przejścia, a chłopcy po drugiej.

Budynek szkoły katolickiej był ładny i okazały. Prawdopodobnie niższa część (po lewej stronie) była starsza (określona w raporcie jako zbyt mała), a część piętrową wzniesiono w 1908 roku.

W parafii działały łącznie trzy szkoły katolickie – najstarsza w Goszczu, założona w 1860 roku szkoła w Nowej Wsi Goszczańskiej (wówczas Goschütz-Neudorf) oraz założona w 1870 roku szkoła w Łazisku (wówczas Lassisken).