Rynek w Twardogórze - pierzeja północno-wschodnia

Pierzeja północno-wschodnia twardogórskiego Rynku, która zwana bywa również pierzeją wschodnią, to część placu, która przed wojną była najrzadziej fotografowana. Z zabudowy przedwojennej zachowały się do dziś kamieniczki w sąsiedztwie naroży. Część środkowa pierzei została przebudowana - w miejscu kilku mniejszych domów powstał po wojnie blok mieszkalny (Rynek 14 i 15).

Z tej części Rynku zachowała się przedwojenna fotografia rodziny Wendel przed domem i sklepem. Carl Wendel był zegarmistrzem. Charakterystyczny dom ustawiony szczytem do Rynku w roku 1911 był już prawdopodobnie dość stary. Był też najmniejszym z domów w tej części miasta. Prawdopodobie niedługo później (w latach dwudziestych lub trzydziestych) został rozebrany, a na jego miejsu stanęła dzisiejsza kamieniczka nr 16.

Cała pierzeja widoczna jest na fotografii lotniczej. Widać wyraźnie, że przed wojną tworzyło ją 9 domów. Zapewne podobnie jak w większości budynków przy Rynku, partery domostw zajmowały sklepy i warsztaty rzemieślników. W połowie pierzei widać wysoki komin - być może działała tu piekarnia.

Kamieniczki przy wschodnim narożu Rynku (dziś numer 17 i Dąbrowskiego 1) zachowały się do dziś w ówczesnym kształcie. Pod numerem 17 już przed wojną działał sklep.

W sąsiedztwie północnego naroża w niezmienionym kształcie zachowała się kamienica numer 11 (dom Goldmana). Narożna kamieniczka numer 10 jest dziś wyższa - dobudowane zostało drugie piętro.

Pierzeja północno-wschodnia Rynku dziś

W tej części Rynku przeważają dziś domy mieszkalne. Blok pod numerami 15 i 16 podczas ostatniej rewitalizacji został wykończony tak, aby mniej wyróżniać się z przedwojennego otoczenia - długą elewację wizualnie podzielono użyciem dwóch kolorów, dobudowano elementy imitujące mansardowe dachy i małą attykę nad częścią środkową. Jedyny w tej części Rynku sklep działa pod numerem 17 - oferuje tekstylia. Wcześniej był tu kiosk z kolekturą Lotto prowadzony przez zawsze uśmiechniętą panią Ewę Pienio.

Zachęcam Państwa do dzielenia się wspomnieniami. Jakie sklepy działały w tej części Rynku w latach powojennych?

Rynek w Twardogórze - pierzeja południowo-zachodnia
Rynek w Twardogórze - pierzeja północno-zachodnia