Projekt "Cyfrowa kolekcja Muzeum Ziemi Twardogórskiej" rozliczony i podsumowany

20 grudnia projekt "Cyforwa kolekcja Muzeum Ziemi Twardogórskiej" został szczęśliwie rozliczony i formalnie zakończony. Czy projekt kończy się w jakikolwiek inny sposób? Nie! Ważną jego cechą jest potencjał trwania i kontynuacji. Cyfrowa kolekcja będzie powoli rosła. Chwilowy oddech od publikacji na @mzt wynika wyłącznie z tego, że jako koordynator musiałam podsumować całość pod względem merytorycznym i finansowym, a wolontariusze przygotowują się teraz do egzaminu zawodowego, który odbywał się będzie 10 i 11 stycznia. A tymczasem spływają do nas różne fotografie, mamy również plany odnośnie cyfryzacji konkretnych, wybranych już dokumentów z zasobów muzeum.

Kilka słów o programie, projekcie i ośrodku, który w moim regionie zajmuje się realizacją tego typu działań.

Program ten powstał w 2000 roku. Jego organizatorami są Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Za pośrednictwem Ośrodków Działaj Lokalnie organizowane są konkursy grantowe. Każdy, kto mam pomysł na działania wpisujące się w idee projektu społeczniego, może przygotować wniosek, uzyskać dofinansowanie w wysokości 6000 zł i zrealizować zaplanowane działania.
Szczerze mówiąc, byłam przekonana, że "Działaj lokalnie" ma zasięg ogólnopolski i że zawsze działa gdzieś Ośrodek Działaj Lokalnie. A nie do końca tak jest. W Polsce działa 77 ODL, które swoim zasięgiem obejmują 679 gmin. Są w Polsce regiony, w których ODL tworzą regularną sieć i pokrywają zasięgiem spore obszary, ale jest też jeszcze dużo białych plam. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów, lub chcecie sprawdzić, czy w Waszej okolicy realizowane były jakieś projekty, to wszystkie informacje znajdziecie na stronie http://dzialajlokalnie.pl/.

Nasz lokalny ODL Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" działa prężnie od wielu lat (jest zresztą jednym z 13 certyfikowanych ODL) i robi bardzo dużo w zakresie promocji regionu, turystyki i edukacji. Same projekty "Działaj lokalnie", które są tylko częścią działalności ODL, są poprzedzone szkoleniami, na każdym etapie można liczyć na wsparcie koordynatora z ośrodka. Nasz projekt realizowaliśmy jako Inicjatywa Działaj Lokalnie bezpośrednio pod opieką ośrodka. Wynikały z tego dwie duże korzyści. To ośrodek prowadził księgowość projektu - po mojej stronie było tylko terminowe dostarczanie faktur opisanych zgodnie z wymogami programu. Druga korzyść - jako IDL mogliśmy uzyskać dotację 6000 zł netto, a to pozwala zrobić nieco większe zakupy do projektu.

Jakie zakupy poczyniliśmy? Mamy skaner bezdotykowy Fujitsu ScanSnap SV600. Przyjechał z Krakowa - najkorzystniejsza oferta dystrybutora. Kupiliśmy też dwa dyski twarde, tablet (który również przydaje się do cyfryzacji zdjęć), pamięć typu pendrive i monitor ekspozycyjny do muzeum. Teraz można wyświetlać nasze scyfryzowane zasoby, można również prowadzić tematyczne lekcje muzealne z wykorzystaniem dodatkowych materiałów wizualnych.
W projekcie trzeba mieć również wkład własny. Jest to kwotowo mniej więcej drugie tyle udokumentowanych godzin pracy, przekazanych na rzecz projektu materiałów, udostępnionych sal, poprowadzonych zajęć. Może brzmi trochę strasznie, ale dokumentacja jest stosunkowo prosta. ODL mają stosowne formularze na wszystko - nic, tylko wypełniać.

Ponieważ wolontariuszami w projekcie byli przyszli technicy reklamy, postawiliśmy dość silny akcent na promocję projektu w środowisku lokalnym. Wysłaliśmy komunikaty do RMF Maxx i Radia Wrocław, przesyłaliśmy również informacje do prasy i lokalnych portali infernetowych. Na finał projektu przygotowaliśmy coś w rodzaju wernisażu - zaprosiliśmy przedstawicieli różnych instytucji, naszych obserwujących z Facebooka, emerytowanych nauczycieli, prasę. Był pan burmistrz, pani sekretarz powiatu, byli dyrektorzy szkół, przedszkoli, instytucji gminnych, był nasz ksiądz proboszcz, z którym bardzo miłą współpracę nawiązaliśmy nieco wcześniej przy okazji akcji Szkoła Pamięta. Tak oto nasze plakaty trafiły do tych instytucji, a w kościele można dostać pocztówkę MZT - co jest bardzo na miejscu, bo na pocztówce jest też przedwojenna fotografia z kościołem górującym nad miastem.

A jakie korzyści przyniósł projekt?
Jest mzt.dblog.pl. W projekcie wpisałam, że liczymy na 1000 wejść w okresie rozliczeniowym. Jest 5100. Myślę, że odwiedziny będą falami ściśle skoordynowanymi z momentami, kiedy będę promować kolejne publikowane zasoby na FB. Sporo osób weszło na bloga po publikacjach w lokalnych portalach informacyjnych i po tym, jak w prasie ukazywały się kolejne arytkuły.

Na Facebooku zasięgi są dobre. Co ciekawe, choć komentują głównie osoby z trzech najwyższych przedziałów wiekowych, to profil się z czasem odmłodził. Być może to zasługa po prostu poczty pantoflowej i tego, że polubiali również rodzice naszych wolontariuszy i ich znajomi 35-44.

To zdjęcie pokazuje największy walor projektu. Aktywną społeczność, która chętnie dzieli się informacjami. Muzeum w swoich zasobach posiada fotografie, które czasem opisane są w sposób bardzo "podstawowy". Zdjęcie powyżej posiadało opis "Dożynki w Goszczu. 1946". Jest to fotografia ciekawa pod względem historycznym, gdyż w tle widać pałac, który kolejnej zimy spłonął. Nic natomiast nie było wiadomo o grupie osób z wieńcem dożynkowym. Mogli to być zarówno mieszkańcy Goszcza jak i jakaś delegacja z powiatu, województwa itp.
Po 76 latach udało się częściowo odanonimizować fotografię. Nasze obserwatorki rozpoznały trzech panów ze zdjęcia.

Projekt jest już zakończony, ale otrzymaliśmy również zaproszenie do udziału w konkursie "Opowiedz". Jest to konkurs filmowy, w którym zgodnie z nazwą należy opowiedzieć o swoim projekcie. Wolontariusze z naszej grupy przygotowali dwa krótkie filmy. Jeden w kategorii "Miejsce" i jeden w kategorii "Impakt". Są to dwuminutowe klipy. Teraz startują w etapie lokalnym konkursu, ale mam nadzieję, że może choć jeden zakwalifikuje się do etapu ogólnopolskiego. Jest to kolejna sympatyczna okazja, żeby tu i tam rozsiewać informację o mzt.dblog.pl.