Niespodzianka - IT Fitness Test

Wiecie co to IT Fitness Test? Jest to bezpłatny test kompetencji cyfrowych prowadzony w Polsce, Czechach, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech. Z jednej strony jest to narzędzie diagnostyczne, które pozwala sprawdzić własne kompetencje cyfrowe, z drugiej kompleksowy program badania tychże kompetencji na dużych grupach uczestników na przestrzeni kolejnych lat.
Głównym koordynatorem projektu jest Digital Coaliton Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Miejsc Pracy Republiki Słowackiej, a polskim partnerem i organizatorem jest CYFROWA POLSKA Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
Informacja o możliwości udziału w teście była przekazywana do szkół. W edycji 2022 nasi uczniowie i nauczyciele wzięli w nim udział dość licznie i w znacznej mierze przystępując do testu w szkole, w edycji 2023 ze względu na znaczny wzrost liczby uczniów i tak zwane "obłożenie" pracowni przesłałam uczniom link do testu i wraz z wychowawcami i nauczycielami informatyki zachęcaliśmy do indywidualnego udziału.

Wiosną przygotowywałam się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, a w prezentacji jednym z punktów jest 4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy. Nie jestem dobra w nawijaniu makaronu na uszy - preferuję konkrety, dlatego postanowiłam zaprezentować narzędzia ewaluacji i wykazać udoskonalenie. W zakresie TIK za niezłe uznałam przedstawienie wyników dwóch testów - pod warunkiem, że wykażę postępy a nie regres. :) W 2022 w IT Fitness Test uzyskałam wynik 92% określony słownie jako ponadprzeciętny. Pole do poprawy było.

Za najwyższe wyniki organizatorzy przewidzieli nagrody dla uczniów i nauczycieli, ale nie spodziewałam się, że w ogólnopolskim wydarzeniu mam jakiekolwiek szanse na wygraną. A tu niespodzianka!

Wprawdzie nie mogłam pojechać na finał do Warszawy, ale nagroda nadeszła kurierem - tablet od jednego ze sponsorów polskiej edycji testu.

W paczce był również dyplom w ładnej ramce. Nie było miejsc - nauczycielom przyznano dwa wyróżnienia.

A tak wygląda mój tegoroczny certyfikat. 96% - poziom doskonały. Pole do poprawy ciągle jest. :)

Jeżeli chcecie zobaczyć, jak w tym roku wypadli w teście polscy uczniowie, to przygotowana została już prezentacja z ogólnymi wynikami.
https://cyfrowapolska.org/wp-content/uploads/2023/11/Prezentacja_IT_Fitness-Test_2023.pdf
Wkrótce będzie również dostępny szerszy raport. A jest to dość istotne - chociażby po to, aby skuteczniej prowadzić edukację w zakresie kompetencji cyfrowych i kilku kompetencji miękkich. Niestety polscy uczniowie w teście wypadli najsłabiej wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Dlaczego wspominam kompetencje miękkie? Otóż sądzę, że test taki nie bada wyłącznie poziomu kompetencji cyforwych, a również (o ile nie głównie) poziom motywacji do wykonania zadań, logiczne myślenie, cierpliwość i wytrwałość w wyszukiwaniu i selekcjonowaniu informacji z wyszukiwarki, w pewnym stopniu również umiejętność zarządzania czasem i pracą pod niewielką presją czasu.

Nie wiem, czy działy HR biorą pod uwagę tego typu certyfikaty, ale polecam sprawdzenie się w kolejnej edycji testu - choćby dla własnej informacji i satysfakcji.