Niedziela z historią #295

Fotografia szkoły ewangelickiej (Evangelische Schule) umieszczona na pocztówce z 1939 roku, Twardogóra (wówczas Festenberg).

Gdy budynek wcześniej zajmowany przez szkołę ewangelicką (przy dzisiejszym placu Piastów, po wojnie szkoła podstawowa, później specjalna) stał się zbyt mały, w mieście zbudowano nowy, znacznie większy budynek szkolny. Wykorzystano na ten cel fundusze Osthilfe - pomocy dla wschodu (tę część Niemiec szczególnie mocno dotkął kryzys i bezrobocie po I wojnie światowej). Na wytyczonym wówczas osiedlu Bismarcka (Bismarck Siedlung) powstały dwie szkoły - ewangelicka i rolnicza (Lanwirtschaftsschule - dziś budynek przedszkola).

Jednocześnie od 1924 roku w mieście działała szkoła średnia. Wcześniej młodzież pragnąca uczyć się dalej (po ukończeniu czterech klas szkoły powszechnej), wyjeżdżała do gimnazjum w Oleśnicy lub do Wrocławia.
Już w 1928 roku szkoła została uznana przez ówczesne władze oświatowe za „w pełni rozwiniętą placówkę” i otrzymała pozwolenie na wydawanie świadectw dojrzałości. Było to wtedy najmniejsze gimnazjum w Prusach, a rektor Ernst był najmłodszym rektorem szkoły średniej. Poza nazwiskiem rektora, znane są także nazwiska następujących nauczycieli: panna Baranowski, panna Linde, panna Bley oraz panowie Krüger, Ronge, Pohl, Lahsar, Schmidt i Vossberg.

Wiadomo, że gimnazjum funcjonowało w budynku wcześniej zajmowanym przez Towarzystwo Zaliczkowe (Vorſchußverein - instytucja kredytowo-oszczędnościowa, rodzaj banku spółdzielczego). Niestety na ten moment nie są znane źródła, które wskazywałyby, gdzie znajdował się ten budynek. Nie wiadomo zatem, czy istnieje on do dziś.