Niedziela z historią #291

Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Twardogórze na pocztówce z 1913 roku.

Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego konsekrowano 18 listopada 1869 roku. Od początku była to świątynia rzymskokatolicka, od początku pod tym samym wezwaniem (niem. Himmelfahrt Christi). Konieczność jej budowy związana była ze zwiększającą się liczbą katolików zamieszkujących Twardogórę (wcześniej chodzili oni do kościołów w Chełstowie i Goszczu). Nie była to społeczność zamożna, dlatego pracujący wówczas w parafii wikary Robert Letzel (późniejszy proboszcz, pochowany w krypcie kościoła) skutecznie szukał wsparcia u biskupa Heinricha Förstera, u katolickiej szlachty w Belgii i Westafii oraz wśród lokalnych protestanckich właścicieli ziemskich. Choć udało mu się zdobyć fundusze i sporo bezpłatnie przekazanych materiałów budowalnych, to ostatecznie musiano zbudować kościół mniejszy i skromniejszy niż pierwotnie zaplanował mistrz murarski Glaesner, który kierował budową.

Zanim ukończono kościół, katolicy przez 5 lat korzystali z kaplicy przy dzisiejszym placu Piastów (wówczas Oberring). W 1964 roku biskup Heinrich Förster kupił budynek, w którym wcześniej działał sąd. Budynek ten istnieje do dziś - jest to stara plebania. Na jej parterze urządzono kaplicę. 9 listopada 1864 roku do Twardogóry przybył nowo mianowany wikary Letzel, a tydzień później, po wyświęceniu kaplicy, odprawiona została pierwsza msza, której przewodniczył archiprezbiter Gogol z Bukowic (wówczas Frauenwaldau).

Na fotografii widać również fragment budynku starej szkoły katolickiej.