Niedziela z historią #278

Szkoła katolicka w Twardogórze (Festenberg) - nowy i stary budynek, sąsiadujące z kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego.

Przedwojenne niemieckie szkolnictwo związane było z wyznaniem mieszkańców. Dlatego w niektórych miejscowościach naszej gminy działały po dwie szkoły - katolicka i ewangelicka. Tak było również w Twardogórze. Szkoły ewangelickie mieściły się w istniejących do dziś budynkach przy placu Piastów 25 oraz przy ulicy Staszica 3. Natomiast szkoła katolicka znajdowała się początkowo w niewielkim budynku, który stał w sąsiedztwie kościoła katolickiego Wniebowstąpienia Pańskiego (bazylika była wówczas świątynią ewnagelicką). Budynek ten nie przetrwał do dziś. W tym miejscu znajduje się obecnie parking przy Centrum Usług Wspólnych.
Ponieważ liczba uczniów szkoły katolickiej (jak również mieszkańców miasta) systematycznie rosła, wybudowano po sąsiedzku drugi budynek, który również po wojnie był budynkiem szkolnym, a po niedawnym remoncie mają w nim siedziby CUW, ZGM oraz twardogórski referat Wydziału Komunikacji i Dróg.

Ulica nosiła kolejno nazwy Schönwälder Strasse, Gross Schönwälder Strasse (Chełstowska - od kierunku, w którym prowadziła), Bahnhof Strasse (po wybudowaniu dworca przy placu Kolejowym), a od zakończenia wojny do dziś jest to ulica 1 Maja.