Niedziela z historią #276

Dworzec w Twardogórze (Festenberg) na przedwojennej pocztówce.

Dworzec kolejowy wybudowany wraz z linią Grabowno Wielkie - Ostrów Wielkopolski w 1910 roku należał do najchętniej umieszczanych na pocztówkach twardogórskich budynków. Fotografowano go z różnych perspektyw. Na powyższej fotografii uwieczniono go od strony torowiska. Ujęcie ukazuje również wschodnią ścianę budynku.

Na dachu niższej części budynku widać charakterystyczne okno - wole oko, które w latach powojennych zastąpiono niewielkim świetlikiem, a połać dachu wyrównano.

Nieistniejąca dziś zadaszona rampa i przyległy magazyn służyły przede wszystkim do do przechowywania i załadunku na wagony kolejowe mebli, które z twardogórskich fabryk trafiały do odbiorców w różnych częściach Niemiec.

W czasach, z których pochodzi fotografia, perony były znacznie niższe niż dziś. Peron pierwszy posiadał umocnioną obudowę, peron drugi miał postać niskiego wału ziemnego pomiędzy torami.