Niedziela z historią #270

Ulica Wielkopolska w 1960 roku - widok w kierunku Moszyc. Fotografię wykonano na wysokości ulicy Staszica, która wtedy nie była jeszcze wytyczona.

Zabudowa tej części ulicy bardzo się zmieniła. W późniejszych latach powstały tu nowe piętrowe domy. Odnowione i zachowane są budynki nr 27 (po lewej) i 40 (po prawej) oraz widoczny w głębi po lewej budynek numer 37.

Na drzewie po prawej stronie wdoczna jest tabliczka z nazwą ulicy. Podpis głosi, że jest to Szkolna. Ten odcinek ulicy prowadził do budynku ówczesnej szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (dziś Zespół Szkół Ponadpodstawowych) i przebiegał znacznie bliżej budynku niż dzisiejsza ulica Staszica (teren szkolny powiększono dopiero w 1981 roku). Ulica skręcała wówczas przy budynku szkoły i tak jak dzisiejsza Szkolna łączyła się z ulicą Partyzantów. W późniejszych latach wytyczono nowe ulice - Staszica i Kołłątaja, a Szkolna od tego czasu przebiega prosto - równolegle do Wielkopolskiej.