Niedziela z historią #254

Twardogóra (Festenberg), lata 20. XX wieku. Fotografia wykonana z wieży kościoła ewangelickiego - widok na kościół katolicki i dalej, w kierunku dworca kolejowego.

Kościół duży, z którego wieży wykonano zdjęcie (dziś Bazylika Mniejsza MB Wspomożenia Wiernych, od 1945 roku świątynia rzymskokatolicka) ukończony został w 1876 roku. Wzniesiono go w zaledwie dwa lata po pożarze znajdującej się w tym samym miejscu wcześniejszej świątyni drewnianej u Żłóbka Chrystusowego.
W dolnej części fotografii, na środku widać wykończenia ściany szczytowej nawy bocznej.

Po lewej kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Wybudowany w roku 1869 dla społeczności rzymskokatolickiej miasta. Obok kościoła plebania.

Na fotografii odnaleźć możemy sporo budynków mieszkalnych istniejących do dziś. Od prawej strony fotografii widać budynek dzisiejszej poczty, domy nr 2, 4 i 1 przy ulicy Paderewskiego (przed wojną York Strasse), dom nr 2 przy placu Piastów (wówczas Oberring, później zmieniono na Adolf Hitler Platz). W oddali wyróżnia się jasna elewacja budynku przy placu Kolejowym 2.

Przy ulicy Poznańskiej (wówczas Posener Strasse) nieistniejący budynek, o którym więcej w następnej "Niedzieli z historią".