Niedziela z historią #249

Panorama Twardogóry (Festenberg) z końca XVIII wieku.

Charakterystyczny rysunek drzew i chmur wskazuje na to, że autorem szkicu, na postawie którego powstał miedzioryt, był Friedrich Gottlob Endler (1763-1822) miedziorytnik specjalizujący się w romantycznych śląskich widokach.

Ta panorama, której kompozycję uzupełniają postaci dorosłe, bawiące się dzieci oraz wóz jadący drogą, szkicowana była ze wzgórza na zachód od miasta. Wóz jedzie prawdopodobnie późniejszą ulicą Trzebnicką.
Wśród budynków miasteczka wyróżniają się: okazała bryła pałacu (piętrowy budynek, drugi od lewej), najstarszy kościół w miasteczku - św. Trójcy i Matki Boskiej zwany wówczas kaplicą ewangelicką (pośrodku kompozycji) oraz duży kościół - również ewangelicki U Żłóbka Chrystusowego (zum Kripplein Christi, po prawej stronie). Duży kościół był wówczas drewniany. Spłonął w pożarze w roku 1873. W tym samym miejscu wzniesiono kościół murowany z cegły, który od 1945 roku jest kościołem katolickim pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych, a od 2005 roku bazyliką mniejszą.

Friedrich Gottlob Endler przebywał w Twardogórze. Zachowały się jeszcze dwie grafiki jego autorstwa - widok na pałac ze wzgórza zwanego wówczas Judenberg (dziś okolice ulicy Sosnowej na wysokości dawnego cmentarza żydowskiego) oraz opublikowana w czasopiśmie "Der Breslauische Erzähler" grafika przedstawiająca ogromną gruszę w ogrodzie twardogórzanina Friedricha.

Zapraszam również do lektury artykułu Twardogóra na dawnej rycinie.