Niedziela z historią #245

W twardogórskim pałacu w 1966 roku otwarto internat dla uczniów szkoły średniej - wówczas było to Technikum Ekonomiczne, w kolejnych latach Liceum Ekonomiczne i Zespół Szkół Zawodowych.

Zdjęcie wykonano w pierwszym roku działalności internatu - w listopadzie 1966 roku. Na fotografii mieszkanki internatu wraz z wieloletnim kierownikiem placówki - panem Jerzym Cholewą.

W kolejnych latach do pałacu dobudowano dwa skrzydła, dzięki czemu w internacie mogło mieszkać 120 uczniów.
Internat zlikwidowano w 1994 roku, a w pałacu urządzono sale lekcyjne. Zespół Szkół Zawodowych prowadził wówczas zajęcia w dwóch budynkach - w gmachu głównym przy ulicy Staszica i w pałacu przy Wrocławskiej umożliwiając naukę ponad siedmiustet uczniom pobierającym naukę w działających w zespole szkole zawodowej, technikach i liceach.