Niedziela z historią #230

Henriette Clementine Sophie Amalie Ernestine hrabianka von Reichenbach-Goschütz, księżna Reuß zu Köstritz (1805-1849).
Miniatura pędzla nieznanego artysty wykonana w 1830 roku. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Nie znamy wielu wizerunków członków rodu von Reichenbach-Goschütz. Akwarela przedstawiająca prawnuczkę Heinricha Leopolda, pierwszego hrabiego na Goszczu, jest jednym z niewielu zachowanych portertów.

Dziadek Henriette był młodszym synem Heinricha Leopolda i również nosił imiona Henrich Leopold. Majątek goszczański otrzymał zatem zgodnie z ordynacją majoratu jego straszy brat &ndash Heinrich II, a on sam osiadł w Pomorzowicach (niem. Pommerswitz) na opolszczyźnie, gdzie jego ojciec również zakupił sporo dóbr ziemskich. W Pomorzowicach urodził się ojciec Henriette &ndash
Heinrich Leopold Wilhelm Christoph. Poślubił on Ernestine von Czettritz und Neuhauss i zamieszkał w jej rodzinnym majątku w Boleścinie, którego stał się właścicielem, i w którym przychodziły na świat jego kolejne dzieci.

Henriette, drugie dziecko i pierwsza córka swych rodziców, była urodziwą panną, pochodzącą z rodzin od pokoleń hrabiowskich. Została wydana za maż bardzo korzystnie &ndash za księcia Heinricha LXXlV Reuß zu Köstritz, któremu urodziła syna i córkę. Zmarła młodo, w wieku 44 lat. Po jej śmierci książę, który miał wówczas lat 51 ożenił się powtórnie i z drugą żoną miał jeszcze pięcioro dzieci.