Niedziela z historią #212

Ewangelicki kościół pałacowy w Goszczu (gmina Twardogóra, województwo dolnośląskie) był użytkowany do 1945 roku.

Świątynia należy do najstarszych nowo budowanych na terenie Polski kościołów ewangelickich. Kamień węgielny pod budowę według projektu Jana Boumana (wówczas zapisywano jego nazwisko jako Johann Boumann) położono w 1743 roku, a sześć lat później - w 1749 roku kościół został ukończony.
Jest to kościół w stylu późnobarokowym, z elementami rokokowymi, wybudowany na planie krzyża greckiego.

Dokąd trafiło po wojnie ruchome wyposażenie kościoła? To pytanie czeka na odpowiedź. We wnętrzu pozostały kamienne sarkofagi, drewniana ambona i niektóre elementy stolarki artystycznej - ażurowe przesłony wypełniające arkady, balustrady empory.

Kościół ewangelicki krótko przed wojną przeszedł remont. Zapewne dzięki temu, choć nieużytkowany, przetrwał. W 1995 roku wykonany został remont dachu, jednak dopiero działalność Stowarzyszenia Św. Magdaleny, które od października 2015 roku opiekuje się świątynią, sprawiła, że prace nabrały tempa. Wnętrze zostało uporządkowane, dach został powtórnie i gruntownie wyremontowany (trwa renowacja hełmu, rekonstrukcja kuli i krzyża), świątynia zyskała nowe okna (wcześniej otwory okienne były ażurowo zamurowane cegłą).

„Świątynia Artystów” to projekt utworzenia w zabytkowej budowli nowoczesnej placówki kultury. Prace trwają, a świątynia już teraz jest regularnie udostępniana do zwiedzania, odbywają się w niej spektakle, pokazy, jest scenerią sesji fotograficznych, zrealizowano tu również teledysk.