Moszenica wierzbówka (Clytra laeviuscula)

Bardzo łatwa do zauważenia, bardzo łatwa do rozpoznania. Taka trochę "podłużna biedronka". Jednak z biedronką łączy ją dość odległe pokrewieństwo - wspólna przynależność do podrzędu chrząszczy wielożernych (Polyphaga). Moszenica wierzbówka (Clytra laeviuscula) - bo to ją dziś podziwiamy - należy do rodziny stonkowatych (Chysomelidae) i podrodziny zmrózek (Cryptocephalinae).


Photo: @bowess CC BY-SA 4.0

Moszenica wierzbówka (Clytra laeviuscula) to chrząszcz o długości ciała około 1 cm. Ubarwiona jest bardzo kontrastowo - czarna głowa i spód ciała (rozjaśniona tylko delikatnymi włoskami) i intensywnie pomarańczowe lub czerwone pokrywy z charakterystycznymi czarnymu plamkami. Plamki są w sumie 4 - po dwie na pokrywę. Mniejsze znajdują się w przedniej części pokryw, bliżej boków ciała, a większe mniej więcej w 2/3 długości pokrywy - zajmują prawie całą szerokość pokryw, mogą nawet zlewać się w rodzaj poprzecznego pasa.


Photo: @bowess CC BY-SA 4.0

Moszenica wierzbówka jest pospolita w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnych krańców). Zamieszkuje różne siedliska - ogrody, nieużytki, parki, słoneczne obrzeża lasów, suche łąki i nadrzeczne tereny zalewowe. Dorosłe owady można obserwować od maja do sierpnia. Żerują na liściach dość dużej liczby gatunków roślin - są polifagami. Na wierzbie, ale także na głogach, leszczynach, tarninach, jesionach i wielu innych.


Photo: @bowess CC BY-SA 4.0

Bardzo ciekawy jest larwalny etap życia moszenic wierzbówek i strategia rodziców, aby zapewnić jajom i larwom bezpieczeństwo i obfitość pokarmu. Otóż do kopulacji dochodzi w pobliżu gniazd mrówek. Samica składa zaledwie kilka jaj dziennie, gdyż każde jajo jest specjalnie przygotowywane. Samica otacza je w specjalną ochronną skorupkę z mieszaniny wydzielin gruczołów i odchodów i taką "szyszeczkę" podrzuca w sąsiedztwo mrowiska. Mrówki uznając, że jest to atrakcyjny materiał budowlany, transportują zabezpieczone jajo do wnętrza kolonii. We wnętrzu mrowiska wykluwa się larwa, która również buduje sobie osłonkę z odchodów (skatoconche), a wejście do niej zamyka swoją mocno opancerzoną głową. Larwa żywi się pokarmem dostarczanym przez mrówki własnym larwom (czerwiowi), różnego typu resztkami, a nawet czerwiem. Przepoczwarzenie następuje również w osłonce w mrowisku, a gdy osłonki chitynowe imago są już twarde i odporne na ataki mrówek, moszenica wierzbówka opuszcza wrowiskowe pielesze i przechodzi do życia wśród liści.

Czy moszenica wierzbówka jest niebezpieczna? Nie. Nie jest niebezpieczna. Nie posiada żadnych systemów służących do obrony lub ataku na człowieka poza opcją ucieczki. O ile biedronki zwykle dość chętnie wędrują po ludzkich rękach, to moszenica wzięta w dłonie w celu obserwacji, bardzo szybko podrywa się do lotu.

Zdjęcia udostępniam na licencji Creative Commons - uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.

Moszenica wierzbówka (Clytra laeviuscula)Twardogóra, Dolny Śląsk, Polska, 23 czerwca 2024
Ant bag beetle, der Ameisensackkäfer, Twardogora, Lower Silesia, Poland, taken 23th June 2024
Camera: Lumix DMC-FZ1000