Dzwonnica w Praczach

Dzwonnica w Praczach (Dolny Śląsk, powiat milicki) to bardzo ciekawy i oryginalny obiekt. Stoi w centrum wsi - na terenie gospodarstwa agroturystycznego Żabi Róg. Ma pięknie zachowane oryginalne elementy konstrukcji z widocznym nietynkowanym murem pruskim, a w 2013 roku przeszła staranny remont.

Na drewnianej konstrukcji ryglowej cieśle wycięli rok - 1846. Jednak podobna dzwonnica (być może drewniana, być może również o konstrukcji z muru pruskiego) musiała stać w tym miejscu wcześniej, bo dzwon ufundowany przez właściciela dóbr milickich Joachima von Maltzan pochodzi z 1720 roku.

Pracze to mała wieś. Nie ma własnego kościoła, jednak tak jak większość wiosek posiadała własny cmentarz ewangelicki. Dzwon na wieży bił, gdy odbywał się pogrzeb mieszkańca wsi. Podobnie jak dzwony kościelne bił również na pożar - ostrzegał ludzi i wzywał do pomocy przy gaszeniu. Miał też funkcję codzienną - w czasach niemieckich w dni powszednie ogłaszał przerwę obiadową.

Dzwonnica była na tyle ważnym i ciekawym obiektem wsi, że utrwalono ją na przedwojennej pocztówce. Pracze podobnie jak wiele miejscowości w regionie przeszły w latach 30. XX wieku zmianę nazwy. Używana przez lata nazwa Protsch brzmiała zbyt słowiańsko - podobnie jak nazwy Bogislawitz czy Ollsche. Pracze - Protsch zostały przemianowane na Kiefernwalde (w wolnym tłumaczeniu Sosnowy Las).

Pracze leżą na szlaku rowerowym Trasą Dawnej Kolejki Wąskotorowej w Dolinie Baryczy. Zmodyfikowaną wersję przejazdu rowerowego z przystankiem w Praczach proponują również Koleje Dolnośląskie - w ramach projektu "Zwiedzaj z KD" jest to trasa nr 19.
Obie trasy są wyjątkowo malownicze i podróżując w ten sposób można zobaczyć kilka obiektów równie ciekawych jak dzwonnica w Praczach.